Er zijn 18 attestaties gevonden onder 10 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Neukirchen-Vluyn
zoekopdracht verfijnen | tabel
Buller  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Bulars • 2. H. 11. • Müb 101, 3 v°
Bvlars • ende 12. • D W II a 1, 27 v°
Ennevels  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Endenueldes • ende 12. • D W II a 1, 27 r°, 25 r°
Endesueldes • ende 12. • D W II a 1, 27 r°, 25 r°
Larfeld  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Laruurth • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°
Laruůrth • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°
Littard  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Liutriđi • 10. • D W IX a 1 a, 6 r°
siluam quę dicitur Liettruđ • 11. • D W IX a 1 b, 12 v°
Londong  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Londunc • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°, 27 v°
Lonedung • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°, 27 v°
Lonendung • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°, 27 v°
Neukirchen-Vluyn  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Nienkirken • (1066-81) kop. mitte 12. • D W RH9, 31 v°
Nuenkirke • 1167 • Xt 40
Perbach  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Perbach • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°
Rayen  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Rodhe (zweif. ident.) • 1197 • D Kp 15
Vluyn  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Fliunnia • 10. • D W IX a 1 a, 6 r°
Wiesfort  (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Wisuurth • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°
Wisuůrht • ende 12. • D W II a 1, 25 r°, 27 r°

Er zijn 18 attestaties gevonden onder 10 lemma's.

0.115 s