Er zijn 35 attestaties gevonden onder 6 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Mechelen
zoekopdracht verfijnen | lijst
attestatie datum bron   lemma geografie
Battala 1157 Gr 2 (facs.) Battel [ Mechelen : Ml : An ]
Battelle 1162 Gr 2 (facs.) Battel [ Mechelen : Ml : An ]
Gheergenchem 1180 kop. midden 14e W Mc 188 (facs.) Geerdegem [ Mechelen : Ml : An ]
Maslines 980 kop. 13e I Lc n° 14 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslines 1134 kop. ± 1190 P L 10968 n° 80 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslines 1148 L G C (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslines 1164 X E 8292/10 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machlines 1008 L B 829/20 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslinas ± 1040 kop. midden 11e Gesta episc. Cam., Hb 75 F 15, 88 r° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslinas 1070 kop. 13e I Lc n° 24 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Mallines 1114 kop. midden 12e Gesta abb. Trud., Ys 4, 31 r° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslinis 1116 L G C (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslinis (1126) L G C (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslinis 1144 Ca 229, 59 v° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maslinis 1180 X E 5885/8 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Masliniensis 1123 L G C (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Malisnensis 1133 cont. Gembl., Xr 18239-40, 59 r° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Mechele 1136 kop. midden 12e Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° v° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machele 1136 kop. midden 12e Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 80 r° v° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machliniensis 1161 Tl 12 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Marlynes 1173 X E 8292/20 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Mallinis ± 1200 P L 10968, 117 r° (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Marlines 1213 G C 9 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machlina 1213 I L (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machlinenses 1215 Gr 5 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machylensis 1216 Gr 5 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Maglinis (1213-21) Tl 65 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Machlinis 1225 X E 7014/68 (facs.) Mechelen [ Mechelen : Ml : An ]
Mille (1146-52) kop. ± 1265 Park A 16 (facs.) Milse [ Mechelen : Ml : An ]
Milse (1146-52) kop. ± 1265 Park A 16 (facs.) Milse [ Mechelen : Ml : An ]
Scaldebruc ± 1188 kop. ± 1243 Gr II 1 n° 23 (facs.) Schoubroek [ Mechelen : Ml : An ]
Scaldenbruc ± 1188 kop. ± 1243 Gr II 1 n° 23 (facs.) Schoubroek [ Mechelen : Ml : An ]
Scaldebroch 1197 kop. ± 1243 Gr II 1 n° 16 (facs.) Schoubroek [ Mechelen : Ml : An ]
Scoudebruc 1218 Gr 5 (facs.) Schoubroek [ Mechelen : Ml : An ]
Vrisendunc ± 1188 kop. ± 1243 Gr II 1 n° 23 (facs.) Vriezendonk [ Battel : Mechelen : Ml : An ]

Er zijn 35 attestaties gevonden onder 6 lemma's.

0.107 s