Er zijn 51 attestaties gevonden onder 20 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Flobecq
zoekopdracht verfijnen | tabel
Akardmeis (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Akardsmeis • 3e quart 12e cop. ± 1177 • G E 3, 127
terra Achardi • ± 1185 • G E 3, 148 (4)
Akardmeis • 1195 • G E
Aubecq (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Albeke • fin 12e • G E 3, 172
Aubeke • 1219 • G E
Aubeka • 1225 • W P 19
Augomont (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Augotmont • ± 1177 • G E 3, 131
Augomont • ± 1185 • G E 3, 148 (14)
Avinnove (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
siluam de Auinnove • ± 1177 • G E 3, 133
Bertaucamp (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
de Bertaldi campo • ± 1177 • G E 3, 132
Breucq, le (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
de Broca • ± 1177 • G E 3, 132, 133
Bruch • ± 1177 • G E 3, 132, 133
Broc • fin 12e • G E 3, 172
Callebroucq (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Karlebroc • fin 12e • G E 3, 172
Cocai (facs.) (inc., ± Flobecq : At : Hai?)
Cocai • ± 1185 • G E 3, 148 (3)
Cokay • ± 1189 • G E 3, 170
Estrée (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Strata • ± 1185 • G E 3, 148 (4)
de le Streie • ± 1185 • G E 3, 148 (13)
Flamecourt (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Flamencort • 1177 cop. ± 1177 • G E 3, 88
Flamencurt • ± 1185 • G E 3, 148 (4)
Flobecq (facs.) [ Flobecq : At : Hai ] = nl. Vloesberg
Floresberh • 1096 • L G L
Floresberch • 1105 cop. fin 12e • M 80, 23 r°
Flosberc • 1126 • L 8 H 35/473
Florsberch • (1138-53) cop. ± 1177 • G E 3, 83
Florsberch • ± 1185 • G E 3, 148 (6)
Florberg • (1150-54) • G E 2 bis, 12
Florberg • ± 1177 • G E 3, 132
Frorbergis • (1150-54) • G E 2 bis, 13
Florberch • 1162 • L 9 H 124/449
Florsberge • 3e quart 12e cop. ± 1177 • G E 3, 122
Florberc • 1177 cop. ± 1177 • G E 3, 88
Florberc • 1210 • Y C
Florsberh • ± 1185 • G E 3, 148 (5)
Florbierc • 1219 • G E
Floreberc • 1224 • Y C
Geron (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Geron • 1148 • G E
Geron • 1182 • G E
Gerun • (1150-54) • G E 2 bis, 12
Gerun • 1177 cop. ± 1177 • G E 3, 88
de Gerune • 1221 • G SP
Hairoke (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Hairroke • 3e quart 12e cop. ± 1177 • G E 3, 127
Hairoke • 1195 • G E
Louvière, la (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
silua de Louire • 1195 • G E
Puvinage (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Puuinage • fin 12e • G E 3, 172
Respensart (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Respensart • ± 1185 • G E 3, 148 (4)
Sablon, le (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Sauelon • ± 1177 • G E 3, 131
Sauelun • ± 1177 • G E 3, 133
Sauelun • ± 1185 • G E 3, 148 (4)
Stanca (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
in prato qui dicitur Stanca • fin 12e • G E 3, 173
Tesin (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Tisin • fin 12e • G E 3, 172
Wiburgis spina (facs.) [ Flobecq : At : Hai ]
Wiburgis spina • ± 1185 • G E 3, 148 (4)

Er zijn 51 attestaties gevonden onder 20 lemma's.

0.077 s