Er zijn 178 attestaties gevonden onder 33 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Cambrai
zoekopdracht verfijnen | tabel
Abbeville (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Abbatis uilla • 1164 • L G G
Abbatis uilla • dernier tiers 12e • L 3 H 57/727
ad Abbatis uillam • 1195 • L 3 H 57/747
ad Abbatis uillam • 1221 • L 3 H 149/2140
Aquosa, porta (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
ad portam aquosam • 1144 • Ca 229, 77 v°
Avesna (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
auesna inter duas vias • (± 1140) • L 1 H 37/411
auesnam (auesnam inter duas uias, aliam auesnam que est subtus uiam de SainZ) • 1156 • L 1 H 37/417
Basoches, les (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Bassoces • 1212 • L G C
Bazoches • 1218 • L 3 H 58/761
des Basoces • 1219 • L 37 H 33/139
Basoches • 1221 • L 3 H 184/2501
Basochiis • 1225 • L 36 H 68/751
Becquerel (facs.) (moulin à Cambrai : Ca : Nrd)
de Becherello • 1121 • L G C
in molendino de Bekerel • 1144 • Ca 229, 63 r°
Bechereil • 1163 • L G C
molendinum de Biekeriel • 1181 • L G C
in molendino de Becherel • 1190 • L G C
Biecheriel • 1201 • L 36 H 66/708
Bekerel • 1202 • L G G
Bekerel • 1203 • L G G
Bekerel • 1204 • L G Cr
Bekerel • 1204 • L 36 H 66/710
Bekerel • 1207 • L 36 H 66/714
Bekerel • 1208 • L 37 H 26/97
Bekerel • 1211 • L 36 H 66/717
Bekerel • 1212 • L G C
Bekeriel • 1202 • L G G
Becherel • 1203 • L G C
Becherel • 1208 • L 36 H 66/715
Becherel • 1210 • L G G
de Bekerello • 1205 • L 8 H 160/1858
Boteham (facs.) (inc. ± Cambrai : Ca : Nrd)
Boteham • 1164 • L G G
Boulangerie (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Bolengria • 1141 • L 1 H 37/412
Bolengria • 1144 • Ca 229, 69 r°, 75 r°
Bulengria • 1144 • Ca 229, 75 v°
Cambrai (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ] = nl. Kamerijk
Camaracum • ± 300 copie 8e • itin. Ant., 377, 379 (2 copies indép. 8e et 10e)
Camaracum • ± 300 copie 10e • itin. Ant., 377, 379 (2 copies indép. 8e et 10e)
Camaraco • ± 365 cop. 13e • tabula Peut.
ciuitas Camaracensium • (390-413), copies 6e- • Not. Gall.
ad urbem Camaracum • ± 575, copies fin 7e- • Greg. Tur., éd. MGH mer. I², p. 58
in Camaracense urbe • ± 584 cop. fin 7e • Greg. Tur., éd. MGH mer. I², p. 313
CAMARACO • 7e-8e • éd. Prou, Monn. mérov., 1080-1084
CAMERACO • 7e-8e • éd. Prou, Monn. mérov., 1080-1084
Camaracinse civitate (gén.) • fin 7e cop. 9e • vita s. Gaugerici, éd. MGH mer. III, p. 654, 657
in civitate Camaraco • fin 7e cop. 9e • vita s. Gaugerici, éd. MGH mer. III, p. 654, 657
Camaracinsivm (gén.) • (763-90) • Ca 679, 75 r°
[K]amaraco • 804 • L G C
Camaracensis • 816 • L G C
Camaracensis • 911 • L G C
Camaracensis • 941 • L G C
Camaracensis • 991 • L G C
Camaracensis • 995 • L G C
Camaracensis • 1001 • L G C
Camaracensis • 1057 • L G C
Camaracensis • 1064 • éd. DB, p. 269
Camaracensis • 1067 • L 1 G 194/1006
Camaracensis • 1076 • L 1 G 11/41
CAMARACVS • (814-40) • éd. Prou, Monn. carol., 114-121
CAMARACVS • (869-75) • éd. Prou, Monn. carol., 114-121
Camaracum • 880 copie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 124 r°
Camaracum • 880, 2 copies 11e • Ann. Vedastini, Xr 6439-51, 120 r° et Xr 15835, 16
Camaracum • 880 autre copie 11e • Ann. Vedastini, éd. de Simson, p. 49
Camaracum • 10e cop. 10e • vita s. Landelini, Xr II 975, 46 v°
Cameracensis • 894 • L G C
Cameracensis • 947 • L G C
Cameracensis • 948 • K HUA 1 b
Cameracensis • 958 • L G C
Cameracensis • 1001 • L G C
Cameracensis • 1003 • L G C
Cameracensis • 1034 • M
Cameracensis • 1038 • L 10 H 56/960
Cameracensis • 1046 • L 10 H 6/41
Cameracensis • 1046 • L 8 H 7/30
Cameracensis • 1046 • éd. DB, p. 265
Cameracensis • 1064 • L 3 H 56/704
Cameracensis • 1066 • L 36 H 7/65
Cameracensis • 1066 • L G L
Cameracensis • 1070 • L 3 H 57/733
Cameracensis • passim • passim
Camaraco • 941 • Ca 485, feuillet de garde
Chameracensem • 1007 • L G C
actum Cameraci • 1013 • Ca 352
actum Cameraci • 1046 • L 8 H 7/30
actum Cameraci • 1046 • éd. DB, p. 266
actum Cameraci • 1064 • éd. DB, p. 270
actum Cameraci • 1064 • L 3 H 56/704
actum Cameraci • 1074 • L 36 H 62/659
actum Cameraci • 1079 • L G C
actum Cameraci • passim • passim
Cameracum • 1050 • Ann. Elnonenses, V 343, 49 r°
Cameracum • 1064 • L 3 H 56/704
actum Camaraci • 1057 • L 36 H 62/657
Cambrai • 1194 • L 28 H 46/1204
Cambrai • 1216 • L 28 H 70/1463
Cambrai • 1219 • L G C
Cambrai • 1225 • L G C
Cantimpré (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Cantipreit • 1179 • L 37 H 31/114
Cantipreit • 1180 • L 37 H 31/116
Chantipreit • 1179 • L 37 H 31/114
Cantinpre • 1177 • L 37 H 26/96
Cantinpre • 1204 • L 36 H 66/710 et 244/4240
Cantinpre • 1208 • L 37 H 109/572
Cantinpre • 1223 • L 37 H 64/322
Canthinprei • 1180 • L 37 H 31/115
Cantimprei • 1180 • L 37 H 1/1
Cantimprei • 1182 • L 37 H 1/3
de Cantinprato • 1189 • L 1 H 43/484
Cantinpre • 1200 • Y C
Cantynpre • 1201 • L 36 H 66/708
de Quantinprato • 1203 • L 37 H 105/560
Cantimpre • 1216 • L 37 H 94/515
Quamtimprati (gén.) • 1222 • L 37 H 33/144
Cava rua (facs.) (chemin près de Cambrai : Ca : Nrd)
Caua rua • (± 1140) • L 1 H 37/411
ad Cauam ruam • 1156 • L 1 H 37/417
Chaussée (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Calceia • 1108 • L 1 H 35/392
Calciata • 1141 • L 1 H 37/412
Calcea • 1198 • L G C
Coillet, porte (facs.) (plus tard porte Robert, à Cambrai : Ca : Nrd)
extra portam Collec • 2e moitié 12e • Ca 229, 60 r°
extra portam Colleth • 2e moitié 12e • Ca 229, 76 v°
extra portam Roberti Coillet • ± 1200 • P L 10968, 120 v°
Croquet, le (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
del Croket • 1203 • Cah I B 262
Farnières (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Pharnerias • 1137 • L 3 H 57/719
Farnerias • 1180 • L G G
a molendino de Farneriis • 1195 • L 3 H 57/747
Farnieres • 1220 • L 3 H 58/765
Farniers • 1220 • L 3 H 58/765
Farneriis • 1221 • L 3 H 149/2140
Favarques, les (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
iuxta Fabricas • 1108 • L 1 H 35/392
iuxta Fabricas • 1144 • Ca 229, 63 v°
Fecq, le (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in Fisco • fin 12e • Cah X A 1
in uico del Fec • 1219 • L 37 H 33/139
in loco qui dicitur Fesc • 1221 • L 37 H 33/141
al Fesch • 1223 • L 37 H 64/322
Liez (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ?]
de uicco de Lees • 1220 • L G C
Macellum (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Macellum • 1142 • L G C
Malle, porte du (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in Mallo • 1144 • Ca 229, 65 v°
extra portam Malli • 1157 • L 36 H 64/678
Outreponts (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
ultra pontes • (1131-44) • Ca 229, 25 r°
Pascherii porta (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
ad Pasquerii portam • 1144 • Ca 229, 63 v°, 79 r°
iuxta portam Pascheri • 1144 • Ca 229, 63 v°, 79 r°
ad Pascueri portam • ± 1200 • P L 10968, 117 v°
Paschiertrau (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in uico de Pasquerthrau • 1144 • Ca 229, 71 r°
Paschiertrau • ± 1200 • P L 10968, 119 r°
Plaines avesnes (facs.) (inc. ± Cambrai : Ca : Nrd)
plaines auesnes (super quatuor mecaldos terre site en plaines auesnes inter uiam de Noele et uiam de Marcong) • 1222 • L 3 H 145/1999
Poteries, les (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in Poteriis • 1222 • L 37 H 67/354
des Potries • 1223 • L G C
Riez (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in Risco • fin 12e • Cah X A 1
in uico del Ries • 1219 • L 3 H 58/762
in uico del Ries • 1220 • L 3 H 58/771
situm el Ries • 1220 • L 3 H 58/771
dou Ries • 1220 • L 3 H 58/770
Robert, porte (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
extra portam Roberti • ± 1200 • P L 10968, 117 v°
Ruelle (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ?]
de le Ruele • 1190 • L 37 H 30/108
de le Ruiele • 1220 • Cah I B 372
Sablonarias (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Sablonarias • 878 cop. 18e • Ca 987, 110 v°
Scoltecoc (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
Scoltecoc cambile • 1180 • L G G
Selles (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
porta Salis • 1074 • L 36 H 62/658
porta Salis • 1132 • L 36 H 63/667
Salis • 1119 • L G C
Salis • 1121 • L 36 H 240/4232
esclusa Salis • 1129 • L 36 H 63/666
in uico Salis • 1131 • L 1 H 36/403
sclusa Salis • 1132 • L 36 H 63/667
sclusa Salis • 1133 • L 36 H 63/670
sclusa Salis • 1138 • L 36 H 63/671
sclusa Salis • 1153 • L 36 H 239/4220
Seiles • (± 1140) • L 1 H 37/410 et 411
Seiles • 1156 • L 1 H 37/417
Seiles • 1215 • L 36 H 236/4132
Selis • 1185 • L G C
Selis • 1190 • L G C
Seles • 1196 • L G C
Selez • 1216 • L G G
Selez • 1221 • Cah I B 132
Talesac (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
cultura nostra que dicitur Talesac • 1137 • L 3 H 57/719
Tavel, rue (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in uico Taueel • 1144 • Ca 229, 76 r°
Tiegeri vicus (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ]
in Tigeri uico • 1144 • Ca 229, 73 r°
in Tiegeri uico • ± 1200 • P L 10968, 117 v°

Er zijn 178 attestaties gevonden onder 33 lemma's.

0.094 s