Er zijn 7 attestaties gevonden onder 2 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Boiry-Becquerelle
zoekopdracht verfijnen | tabel
Becquerelle  (facs.) [ Boiry-Becquerelle : Ar : PdC ]
molendini de Becherel (gén.) • (1154) cop. comm. 13e • P L 9930 n° 1
Bekerel • 1184 • L B 1217/156
Becherel • 1190 • A V 1687/1
Bekerele • 1195 • Pa S 5208/18 (50)
Boiry-Becquerelle  (facs.) [ Boiry-Becquerelle : Ar : PdC ]
Bairiacum • 1025 faux ± 1170 cop. ± 1191 • Ab Vc 11 r°
Borich • (1154) cop. comm. 13e • P L 9930 n° 1
Bairi • 1164 cop. ± 1191 • Ab Vc 13 v°

Er zijn 7 attestaties gevonden onder 2 lemma's.

0.125 s