Er zijn 132 attestaties gevonden onder 75 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Düsseldorf, Staatsarchiv: Heinsberg
zoekopdracht verfijnen | tabel
Aachen (facs.) [ Aachen : Aa : N-W ] = nl. Aken = fra. Aix-la-Chapelle
Aquisgrani • 1165 • D H 1
Asselt (facs.) [ Zwalmen : Lb ]
Asle • 1202 • D H 6
Assle • 1202 • D H 7
Assel • (1218) • D H 13
Assele • 1225 • D H 27
Baesweiler (facs.) [ Baesweiler : Aa : N-W ]
Bastwilre • (1210) • D H 8
Bakenbuch (facs.) [ Eschweiler : Aa : N-W ]
nemoris in Bakenbuch • 1223 • D H 18
Bauchem (facs.) [ Geilenkirchen : Aa : N-W ]
Balcheim • (1210) • D H 8
Berg (facs.) [ Berg : Lb ]
Berge • 1223 • D H 16
Brachelen (facs.) [ Brachelen : Aa : N-W ]
Brakele • 1218 • D H 11
Brakellen • (1218) • D H 12 und 13
Braunsrath (facs.) [ Braunsrath : Aa : N-W ]
Brunsrode • 1202 • D H 7
Brunsrode • (1210) • D H 8
Brüggen (facs.) [ Brüggen : Dd : N-W ]
Brůcge • 1218 • D H 11
Bulo (facs.) (unb. ± Heinsberg : Aa : N-W)
de Bulho • 1202 • D H 6, 7
de Bulho • (1210) • D H 8
Bunde (facs.) [ Bunde : Lb ]
Bůnde • 1217 • D H 9
Bůnde • 1223 • D H 16, 17
Bunde • 1217 • D H 10
Bůllenscheim (facs.) (unb. ± Heinsberg : Aa : N-W)
Bůllenscheim • 1202 • D H 7
Bůllenscheim • (1210) • D H 8
Cornillon (facs.) [ Liège : Lg : Lg ]
Corniul • 1165 • D H 1
Dieteren (facs.) [ Susteren : Lb ]
Dithern • 1225 • D H 27
Dremmen (facs.) [ Dremmen : Aa : N-W ]
Drůmne • 1201 • D H 5
Drůmmene • 1223 • D H 16 und 17
Eigelshoven (facs.) [ Eigelshoven : Lb ]
Echelsowe • 1222 • D H 15
Elslo (facs.) [ Elslo : Lb ]
Eleslo • 1222 • D H 15
Embusch (facs.) (unb. ± Heinsberg : Aa : N-W)
Embusch • (1210) • D H 8
Frelenberg (facs.) [ Übach-Palenberg : Aa : N-W ]
Vrelenberch • 1217 • D H 10
Geilenkirchen (facs.) [ Geilenkirchen : Aa : N-W ]
Geylenkirken • 1201 • D H 5
Geylenkirken • (1210) • D H 8
Geylenkirken • 1223 • D H 16 und 17
Geilenkirken • 1223 • D H 19
Gelenkirken • 1225 • D H 27
Geldern (facs.) [ Geldern : Dd : N-W ]
Gelren • 1184 • D H 3
Geleen (facs.) [ Geleen : Lb ]
Glene • 1201 • D H 5
Gersdorp (facs.) (unb., ± Heinsberg : Aa : N-W?)
Gersdorp • (1210) • D H 8
Gymnich (facs.) [ Gymnich : : N-W ]
Gimnich • 1223 • D H 16
Gimmenich • 1218 • D H 11
Haaren bei Geilenkirchen (facs.) [ Haaren bei Geilenkirchen : Aa : N-W ]
Hare • 1217 • D H 9
Hare • 1223 • D H 17
Haren • 1223 • D H 16
Haasdal (facs.) [ Schimmert : Lb ]
Hafkesdale • 1217 • D H 9
Hauekesdale • 1217 • D H 10
Hauekesdale • 1223 • D H 16
Hauekesdal • 1223 • D H 16
Hagetsitert (facs.) (onb. ± Sittard : Lb)
Hagetsitert • 1180 • D H 2
Haneberg (facs.) (onb. ± Sittard : Lb)
Haneberg • 1180 • D H 2
Heinsberg (facs.) [ Heinsberg : Aa : N-W ]
Heimesberg • 1223 • D H 19
Heimesberch • 1217 • D H 10
Heinsberg • 1180 • D H 2
Heinsberg • 1201 • D H 5
Heinsberg • 1202 • D H 6
Heinsberg • 1222 • D H 15
Henesbergensis • 1165 • D H 1
Heinsberch • 1184 • D H 3
Heimisberch • (1218) • D H 12
Heynsberg • 1217 • D H 9
Heynsberg • 1223 • D H 16-18
Heynsberg • 1225 • D H 27
Heimesberc • 1217 • D H 10
Heimesberc • 1218 • D H 11
Hemisberch • (1218) • D H 12
Hommerschen (facs.) [ Geilenkirchen : Aa : N-W ]
Hummersen • 1180 • D H 2
Hontem (facs.) [ Braunsrath : Aa : N-W ]
Huntheym • 1202 • D H 7
Horst (facs.) [ Horst : Aa : N-W ]
Hurst • 1223 • D H 16 und 17
Houffalize (facs.) [ Houffalize : Ba : Lm ]
Hufalize • 1222 • D H 15
Houtem (facs.) [ Houtem : Lb ]
Holtheim • 1217 • D H 10
Holtheym • 1217 • D H 9
Hubbelrath (facs.) [ Titz : Aa : N-W ]
Rode Huberti • 1180 • D H 2
Hulsberg (facs.) [ Hulsberg : Lb ]
Hůlsberg • 1201 • D H 5
Höngen bei Eschweiler (facs.) [ Höngen bei Eschweiler : Aa : N-W ]
Hoenge • 1194 • D H 4
Hoengen • 1217 • D H 9
Hungese • 1222 • D H 15
Hülhoven (facs.) [ Oberbruch : Aa : N-W ]
Hůlhouen • 1202 • D H 6 und 7
Hůlhouen • 1217 • D H 9
Hünshoven (facs.) [ Geilenkirchen : Aa : N-W ]
Hůnshouen • 1217 • D H 9
Inden (facs.) [ Inden : Aa : N-W ]
Ende • 1202 • D H 6 und 7
Kempen (facs.) [ Kempen : Aa : N-W ]
Kempene • 1225 • D H 27
Kirchherten (facs.) [ Pütz : : N-W ]
Hertene • 1218 • D H 11
Koslar (facs.) [ Koslar : Aa : N-W ]
Coslar • 1202 • D H 6
Koslare • 1218 • D H 11
Coslare • 1217 • D H 10
Lechenich (facs.) [ Lechenich : : N-W ]
Lehcgenich • 1218 • D H 11
Lerodt (facs.) [ Randerath : Aa : N-W ]
Lirode • (1218) • D H 13
Linne (facs.) [ Linne : Lb ]
Linne • 1223 • D H 16 en 19
Luxemburg (facs.) [ Luxemburg : L ]
Lůtzelburgensis • 1217 • D H 9
Lümbach (facs.) [ Kirchhoven : Aa : N-W ]
Lůnbok (lies Lůnbek) • (1210) • D H 8
Lůnbek [Vorschlag von MG statt Lůnbok] • (1210) • D H 8
Maubach (facs.) [ Maubach : Aa : N-W ] = Obermaubach und Untermaubach
Molbach • 1184 • D H 3
Merienrode (facs.) (unb. ± Heinsberg : Aa : N-W?)
Merienrode • 1225 • D H 27
Mündt (facs.) [ Titz : Aa : N-W ]
Munen • 1218 • D H 11
Ophoven (facs.) [ Ophoven : Aa : N-W ]
Uphouen • (1210) • D H 8
Orsbeck (facs.) [ Orsbeck : Aa : N-W ]
Orsbeke • 1223 • D H 18
Randerath (facs.) [ Randerath : Aa : N-W ]
Randenrode • 1223 • D H 16 und 17
Ratheim (facs.) [ Hückelhoven-Ratheim : Aa : N-W ]
Rotheym • 1202 • D H 6
Roermond (facs.) [ Roermond : Lb ]
Ruremunde • 1223 • D H 19
Roosteren (facs.) [ Roosteren : Lb ]
Rustern • 1201 • D H 5
Rukenbusch (facs.) (unb. ± Eschweiler : Aa : N-W)
Rukenbusch • 1223 • D H 18
Schafhausen (facs.) [ Schafhausen : Aa : N-W ]
Schaphusen • 1217 • D H 9
Scaphusen • 1217 • D H 10
Schinveld (facs.) [ Schinveld : Lb ]
Schinneuelt • 1180 • D H 2
Schinneuelt • (1210) • D H 8
Sint-Gerlach (facs.) [ Houtem : Lb ]
prope Sanctum Gerlacum • 1217 • D H 10
Steinfeld (facs.) [ Wahlen : Aa : N-W ]
Steinueld • 1217 • D H 9
Susteren (facs.) [ Susteren : Lb ]
Swestris • 1201 • D H 5
Swestrensis • 1201 • D H 5
Swestrensis • 1223 • D H 16
Suestrensis • (1218) • D H 13
Süsterseel (facs.) [ Süsterseel : Aa : N-W ]
Sustersele • 1225 • D H 27
Tripsrath (facs.) [ Geilenkirchen : Aa : N-W ]
Tripzerode • (1210) • D H 8
Tripezrode • 1217 • D H 10
Tripzerodiren • (1218) • D H 13
Udelenberg (facs.) (später Nothberg)
Vdelenberge • 1223 • D H 19
V+odelenberge • 1223 • D H 18
V+odelbergensis • 1223 • D H 18
Vaals (facs.) [ Vaals : Lb ]
Valis • 1223 • D H 18
Valkenburg (facs.) [ Valkenburg : Lb ]
Ualkenburg • 1201 • D H 5
Valkenburch • 1217 • D H 10
Ualkenberg • (1210) • D H 8
Volkenrath (facs.) [ Eschweiler : Aa : N-W ]
Volkenrode • 1217 • D H 9
Volckenrode • 1217 • D H 10
Waldenrath (facs.) [ Waldenrath : Aa : N-W ]
Waldenrode • 1165 • D H 1
Warden (facs.) [ Höngen : Aa : N-W ]
Werde • 1223 • D H 18
Wassenberg (facs.) [ Wassenberg : Aa : N-W ]
Wassenberg • 1222 • D H 15
Wehr (facs.) [ Wehr : Aa : N-W ]
Were • (1210) • D H 8
Wijler (facs.) [ Wijler : Lb ]
Wilre • 1217 • D H 10
Wilre • 1222 • D H 15
Wilre • 1223 • D H 19
Wolvenkrode (facs.) (unb. ± Heinsberg : Aa : N-W)
Wǒluencroth (nemus quoddam excidi fecimus quod dicebatur Wǒluencroth) • 1202 • D H 7
nemus in Woluenkrode • 1217 • D H 9
Wolfingerode • 1223 • D H 19

Er zijn 132 attestaties gevonden onder 75 lemma's.

0.025 s