Er zijn 371 attestaties gevonden onder 178 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Tongerlo, Abdij (zonder fonds)
zoekopdracht verfijnen | tabel
Aarschot (facs.) [ Aarschot : Lv : Bra ]
Arscoth • (1146-59) • Tl 4
Arscot • 1209 • Tl 56
Arschot • 1197 • Tl 43
Alfen (facs.) [ Alfen : Nb ]
Alphem • 1186 • Tongerlo, Tl 36
Alphem • 1215 • Tongerlo, Tl 66
Alphem • 1216 • Tongerlo, Tl 67
Alfem • 1204 • Tongerlo, Tl 49
Alfem • 1212 • Tongerlo, Tl 61
Allier (facs.) [ Emblem : An : An ]
Altlire • 1186 • Tl 36
Altlire • 1221 • Tl 78
Old Lyre • 1213 • Tl 64
Autlire • (1213-21) • Tl 65
Autlire • 1223 • Tl 80
Autlire • 1224 • Tl 83
Antwerpen (facs.) [ Antwerpen : An : An ] = fra. Anvers
Antwerpensis • 1133 • Tl 2
Antwerpensis • 1157 • Tl 7
Antwerpensis • 1183 • Tl 32
Antwerpensis • 1195 • Tl 41
Antuerpensis • (± 1130) • Kamerijk, Tl 1
Antuerpensis • 1178 • Tongerlo, Tl 28
Antverpensis • (± 1130) • Tl 1
Antverpensis • (± 1210) • Tongerlo, Tl 57
Arde (facs.) (onb. ± Antwerpen–Breda)
Arde • 1212 • Tl 61
Asse (facs.) [ Asse : Br : Bra ]
Asche • 1159 • Tl 9
Asch • (kort vóór 1164) • Tl 18
Atrive (facs.) [ Avin : Wa : Lg ]
Altaripa • 1181 • Tl 31
Baarle-Hertog (facs.) [ Baarle-Hertog : Tu : An ]
Barle • 1221 • Tl 76
Bekkevoort (facs.) [ Bekkevoort : Lv : Bra ]
Bechenvorth • 1159 • Tongerlo, Tl 9
Bekenvort • 1163 • Luik voor Tongerlo, Tl 14
Becchenvorth • 1164 • Tongerlo, Tl 20
Bekenvorth • 1183 • Luik voor Tongerlo, Tl 31
Berg (facs.) [ Berg : Br : Bra ]
Berche (ident. twijf.) • 1159 • Tl 11
Berlaar (facs.) [ Berlaar : Ml : An ]
Berlar • 1197 • Tl 43
Beveren-Waas (facs.) [ Beveren-Waas : Sn : OVl ]
Beure • 1195 • Tl 41
Beverlo (facs.) [ Beverlo : Ha : Lr ]
Beuerlo • 1186 • Tl 36
Bierbeek (facs.) [ Bierbeek : Lv : Bra ]
Birbeche • 1159 • Tl 9
Birbecha • (1146-59) • Tl 4
Birbecha • 1163 • Tl 15
Birbeke • 1219 • Tl 74
Birbacensis • 1219 • Tl 74
Bijgaarden, Groot- (facs.) [ Bijgaarden : Br : Bra ]
Bygarden • 1183 • Tl 32 en 33
Bingen (facs.) [ Bingen : Rh : R-P ]
Binga • 1165 • Tl 23
Binkom (facs.) [ Binkom : Lv : Bra ]
Beinchem • 1146 • Tl 3
Beinchem • (kort vóór 1192) • Tl 39
Benchem • 1159 • Tl 9 en 11
Benchem • 1163 • Tl 15 en 16
Benkem • 1218 • Tl 73
Bonnekrooi (facs.) [ Broechem : An : An ]
Budincrode • 1183 • Tl 32
Budincrode • 1186 • Tl 36
Boutersem (facs.) [ Boutersem : Lv : Bra ]
Baltershem • 1163 • Tl 15
Breda (facs.) [ Breda : Nb ]
Breda • 1157 • Tl 8
Breda • 1159 • Tl 11
Breda • 1204 • Tl 49
Breda • 1205 • Tl 51
Breda • 1209 • Tl 56
Breda • 1212 • Tl 61
Breda • 1216 • Tl 67
Bredelake (facs.) (onb. ± Bonheiden : Ml : An)
Bredelac • 1178 • Tl 28
Broechem (facs.) [ Broechem : An : An ]
Bruchem • 1156 • Tl 6
Bruchem • 1161 • Tl 12
Bruchem • 1183 • Tl 33
Bruchem • 1209 • Tl 56
Bruchim • (1161?) • Luik, Tl 13
Brughem • 1213 • Tl 64
Brochem • 1221 • Tl 78
Brochem • 1224 • Tl 83
Brussel (facs.) [ Brussel : Br : Bra ] = fra. Bruxelles
Brucsellę (gen.) • 1156 • Tl 6
Bruxella • (1146-59) • Tl 4
Bruxella • 1183 • Tl 33
Brussella • 1146 • Tl 3
Brůcselle • (kort vóór 1164) • Tl 18
Buizegem (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Busenchem • 1159 • Tl 9
Bosenchem • 1186 • Tl 36
Bosengem • 1195 • Tl 41
Bunsbeek (facs.) [ Bunsbeek : Lv : Bra ]
Bunsbecce • (kort vóór 1164) • Tl 18
Bunesbeche • 1159 • Tl 10, 11
Bunesbeche • 1163 • Tl 15, 16
Bunesbeche • 1183 • Tl 31, 33
Bunesbekes • 1163 • Luik, Tl 14
Bunesbeke • 1163 • Tl 17
Burcht (facs.) [ Burcht : An : An ]
Borcthe • 1223 • Tl 80
Borgthe • 1224 • Tl 83
Chimay (facs.) [ Chimay : Th : Hai ]
Cymai • 1161 • Tl 12
Daun (facs.) [ Daun : Tr : R-P ]
Dun • 1223 • Tl 81
Dielegem (facs.) [ Sint-Pieters-Jette : Br : Bra ]
Didelenchem • (1161?) • Tl 13
Diepenbeek (facs.) [ Diepenbeek : Ha : Lr ]
Timbeche • 1183 • Luik, Tl 31
Diest (facs.) [ Diest : Lv : Bra ]
Dieste • 1163 • Tl 14, 16, 17
Dieste • 1183 • Tl 31
Dest • 1163 • Tl 15
Dyeste • 1178 • Tl 29
Diest • 1186 • Tl 36
Diste • 1218 • Tl 73
Dysta • 1209 • Tl 56
Dinter (facs.) [ Dinter : Nb ]
Dinthre • (± 1211) • Tl 58
Dommartin (facs.) [ Saint-Georges-sur-Meuse : Wa : Lg ]
Dunmartin • 1181 • Tl 31
Donderslag (facs.) [ Meeuwen : Mk : Lr ]
Dunreslo • 1186 • Tl 36
Dunresla • 1213 • Tl 62
Dongelberg (facs.) [ Dongelberg : Ni : Bra ]
Dunglebert • 1183 • Liège, Tl 31
Duffel (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Dufle • 1213 • Tl 63
Duras (facs.) [ Duras : Ha : Lr ]
Duraz • (1146-59) • Tl 4
Eel (facs.) [ Ravels : Tu : An ]
Ele • 1165 • Tl 23
Hele • 1186 • bulle, Tl 36
Hela • 1213 • bulle, Tl 62
Eeuwen (facs.) [ Broechem : An : An ]
Euuin • 1146 • bulle, Tl 3
Awen • 1164 • bulle, Tl 21
Ewen • 1213 • Tl 62
Hawen • 1186 • bulle, Tl 36
Aiwen • 1189 • Kamerijk voor Tongerlo, Tl 37
Awinis • (vóór 1190) • Tl 38
Eindhout (facs.) [ Eindhout : Tu : An ]
Endehot • 1203 • Tl 48
Ekeren (facs.) [ Ekeren : An : An ]
Ekerne • 1212 • Tl 61
Enschot (facs.) [ Berkel : Nb ]
Endeschit • 1164 • Tl 21
Endeschit • 1186 • Tl 36
Essen (facs.) [ Essen : An : An ]
Esschen • 1159 • Tl 10
Eschen • 1159 • Tl 11
Esscenden • 1164 • bulle, Tl 21
Escheden • 1186 • bulle, Tl 36
Essendonk (facs.) [ Essen : An : An ]
Eschendunc • 1186 • Tl 36
Fronville (facs.) [ Fronville : Dn : Na ]
Frunvile • 1178 • Tl 29
Gageldonk (facs.) [ Prinsenhage : Nb en Breda : Nb ]
Gageldunc • 1212 • Tl 61
Gelmela (facs.) (inc. en Hesbaye)
Gelmela • 1159 • Tl 10
Gelmela • 1163 • Tl 14 et 17
Gelmala • 1183 • Tl 31
Gestel (facs.) [ Gestel : Ml : An ]
Gestela • 1197 • Tl 43
Gingelom (facs.) [ Gingelom : Ha : Lr ]
Genglehem • 1183 • Luik, Tl 31
Gingleheim • 1163 • Luik voor Tongerlo, Tl 14
Ginglehem • 1163 • Luik voor Tongerlo, Tl 17
Ginnegem (facs.) [ Oelegem : An : An ]
Gin[e]gem • 1213 • Tl 62
Grimbergen (facs.) [ Grimbergen : Br : Bra ]
Grintbergensis • (1161?) • Tl 13
Grindele (facs.) (onb., ± Tienen : Lv : Bra?)
Grindele • 1218 • Tl 73
Grobbendonk (facs.) [ Grobbendonk : Tu : An ]
Grobbendunch • 1204 • Tl 49
Hakendover (facs.) [ Hakendover : Lv : Bra ]
Hachendouere • 1159 • Tl 9
Halle (facs.) [ Halle : Br : Bra ]
Hal • 1161 • Tl 12
Halle (facs.) [ Halle : An : An ]
Halle • (vóór 1206) • Tl 53
Hasele (facs.) (onb. ± Tongerlo : Tu : An)
Hasele • 1159 • Tl 9
Hasselt (facs.) [ Hasselt : Ha : Lr ]
Hasselt • 1211 • Tl 59
Heist-op-de-Berg (facs.) [ Heist-op-de-Berg : Ml : An ]
Heiste • (1213-21) • Tl 65
Herenthout (facs.) [ Herenthout : Tu : An ]
Herentholt • 1186 • Tl 36
Heverlee (facs.) [ Heverlee : Lv : Bra ]
Heuerle • (1146-59) • Tl 4
Heuerle • 1163 • Tl 15 en 16
Heze (facs.) [ Oevel : Tu : An ]
Hesa • 1213 • Tl 63
Hezewijk (facs.) [ Noorderwijk : Tu : An ]
Hesewic • (± 1164?) • Tl 22
Hesewich • 1213 • Tl 62
Hil (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Hyllę • 1159 • Tl 9
Hille • 1164 • Tl 21
Hille • 1186 • Tl 36
Hille • 1213 • Tl 63
Hilvarenbeek (facs.) [ Hilvarenbeek : Nb ]
Beke • 1157 • Tl 7
Beke • (na 1207) • Tl 55
Beke • 1215 • Tl 66
Hoegaarden (facs.) [ Hoegaarden : Lv : Bra ]
Hogardis • 1213 • Tl 64
Hogeloon (facs.) [ Hogeloon : Nb ]
Lon • 1186 • Tl 36
Lon • 1207 • Tl 54
Loen • na 1207 • Tl 55
Hoksem (facs.) [ Hoegaarden : Lv : Bra ]
Hoctshem • kort vóór 1192 • Tl 39
Hochem • 1203 • Tl 48
Houtem, Sint-Margriete- (facs.) [ Houtem : Lv : Bra ]
Holthem • (1146-59) • Tl 4
Holthem • 1159 • Tl 11
Holthem • 1183 • Tl 32
Houwaart (facs.) [ Houwaart : Lv : Bra ]
Hadrut • 1219 • Luik, Tl 75
Hadruet • 1219 • Luik, Tl 75
Hozémont (facs.) [ Horion-Hozémont : Lg : Lg ]
Hosenmont • 1197 • Tl 42
Huldenberg (facs.) [ Huldenberg : Lv : Bra ]
Hildeberga • 1159 • Tl 9
Hildeberche • (1146-59) • Tl 4
Hyldeberge • 1183 • Tl 33
Hyldeberche • 1197 • Tl 43
Hulgenrode (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Hylincrode • 1183 • Tl 32
Ierseke (facs.) [ Ierseke : Zl ]
Gersecha • 1186 • Tl 36
Jauche (facs.) [ Jauche : Ni : Bra ] = nl. Geten
Gathe • 1159 • Tongerlo, Tl 10
Kalmthout (facs.) [ Kalmthout : An : An ]
Calmetholt • 1146 • Tl 3
Calmetholt • 1164 • Tl 21
Calmetholt • 1186 • Tl 36
Kasterlee (facs.) [ Kasterlee : Tu : An ]
Casterlo • 1186 • Tl 36
Keerbergen (facs.) [ Keerbergen : Lv : Bra ]
Kereberche • 1159 • Tl 9
Kerberga • 1178 • Tl 28
Kempen, de (facs.) (streek tussen Demer en Maas) = fra. la Campine
in Campanie partibus • (na 1207) • Tongerlo, Tl 55
Kiezegem (facs.) [ Meensel-Kiezegem : Lv : Bra ]
Kysinchem • 1159 • Tl 11
Kysinchem • 1163 • Tl 16
Kisinchem • 1159 • Tl 9 en 10
Kisinchem • 1163 • Tl 17
Kisinchem • 1183 • Tl 31
Kisenkheim • 1163 • Tl 14
Kiscinchem • 1163 • Tl 15
Kysenkehem • (kort vóór 1164) • Tl 18
Kinzweiler (facs.) [ Kinzweiler : Aa : N-W ]
Kenzewilre • 1165 • Tl 23
Kraainem (facs.) [ Kraainem : Br : Bra ]
Craienhem • 1159 • Tl 11
Craienhem • 1183 • Tl 33
Cragenhem • (kort vóór 1164) • Tl 18
Krochten (facs.) [ Prinsenhage : Nb ]
Cruchten (twijf. ident.) • ± 1211 • Tl 58
Landen (facs.) [ Landen : Wa : Lg ]
Landenes • 1183 • Tl 31
Lankum (facs.) [ Noorderwijk : Tu : An ]
Lanchem • (± 1130) • Tl 1
Lanchem • 1146 • Tl 3
Lanchem • 1186 • Tl 36
Lauw (facs.) [ Lauw : Tg : Lr ] = fra. Lowaige
de le Wege • 1197 • Tl 42
Ledeberg (facs.) [ Pamel : Br : Bra ]
Ledeberga • 1212 • Tl 61
Leefdaal (facs.) [ Leefdaal : Lv : Bra ]
Leuedale • 1203 • Tl 48
Lichtaart (facs.) [ Lichtaart : Tu : An ]
Lifterde • 1146 • Tl 3
Lifterde • 1186 • Tl 36
Lifterde • 1221 • Tl 77
Liftherde • (kort vóór 1164) • Tl 18
Lier (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Lyra • 1146 • Tl 3
Lyra • 1205 • Tl 51
Liere • 1221 • Tl 76
Lyera • 1183 • Tl 32
Lire • 1203 • Tl 48
Limal (facs.) [ Limal : Ni : Bra ]
Litmale • 1203 • Tl 48
Lobbes (facs.) [ Lobbes : Th : Hai ]
Lobis • (1161?) • Tl 13
Loon (facs.) (graafschap in Belgisch-Limburg, genoemd naar Borgloon)
Lon • (1146-59) • Tl 4
Lovenjoel (facs.) [ Lovenjoel : Lv : Bra ]
Lovengivl • 1183 • Tl 33
Lubbeek (facs.) [ Lubbeek : Lv : Bra ]
Lithbeche • 1159 • Tl 9
Maasvoort (facs.) [ Lier : Ml : An ]
Malfurt • 1205 • Tl 51
Marbais (facs.) [ Marbais : Ni : Bra ]
Marbais • 1197 • Tl 42
Marilles (facs.) [ Marilles : Ni : Bra ]
Mariules • 1163 • Tl 14 et 17
Mariules • 1183 • Tl 31
Massenhoven (facs.) [ Massenhoven : An : An ]
Mazenhouen • 1165 • Tl 23
Mechelen (facs.) [ Mechelen : Ml : An ]
Machliniensis • 1161 • Tl 12
Maglinis • (1213-21) • Tl 65
Merksem (facs.) [ Merksem : An : An ]
Marshem • 1212 • Tl 61
Merksplas (facs.) [ Merksplas : Tu : An ]
Marksblas • 1225 • Tl 85
Moerzeke (facs.) [ Moerzeke : De : OVl ]
Murseca • 1223 • Tl 80
Morceke • (1213-21) • Tl 65
Mol (facs.) [ Mol : Tu : An ]
Molle • 1221 • Tl 76
Momalle (facs.) [ Momalle : Wa : Lg ]
Momala • 1183 • Tl 31
Mortsel (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Mortensele • 1159 • Tl 9
Mortensele • 1186 • Tl 36
Nederokkerzeel (facs.) [ Nederokkerzeel : Br : Bra ]
Ockensele • 1225 • Tl 85
Neerhespen (facs.) [ Neerhespen : Wa : Lg ]
Hesbenne • 1159 • Tl 10
Hesbenne • 1163 • Tl 15 en 16
Hesbenna • 1163 • Tl 14 en 17
Hesbinna • 1183 • Tl 31
Neerlinter (facs.) [ Neerlinter : Lv : Bra ]
Lintre • 1223 • Tl 80
Nete (facs.) (bijrivier van de Rupel)
Neta • 1221 • Tl 76
Nijlen (facs.) [ Nijlen : Ml : An ]
Nile • 1146 • Tl 3
Nile • 1164 • Tl 21
Nile • 1186 • Tl 36
de Nilo • (vóór 1190) • Tl 38
Nille • 1205 • Tl 51
Nispen (facs.) [ Rozendaal : Nb ]
Nisipa • 1157 • Tl 8
Nispe • 1164 • Tl 21
Nispe • 1186 • Tl 36
Oelegem (facs.) [ Oelegem : An : An ]
Olemgem • 1161 • Kamerijk, Tl 12
Olegem • 1164 • bulle, Tl 21
Olenchem • 1183 • Tl 33
Olegem • 1186 • Tl 36
Holenchem • 1186 • bulle, Tl 36
Olenghem • 1213 • Tl 64
Olenghem • 1221 • Tl 78
Holengem • 1221 • Tl 76
Oleghem • 1224 • Tl 83
Oevel (facs.) [ Oervel : Tu : An ]
Uuele • (± 1130) • Tl 1
Uuele • 1146 • Tl 3
Ouele • 1186 • Tl 36
Ouele • 1221 • Tl 76
Ouelo • 1189 • Tl 37
Hvuele • 12e • Tl 46
Oorbeek (facs.) [ Oorbeek : Lv : Bra ]
Orbeca • 1146 • Tl 3
Orbeche • (kort na 1166) • Tl 25
Orbeke • (kort vóór 1192) • Tl 39
Oorschot (facs.) [ Oorschot : Nb ]
Orschot • (na 1207) • Tl 55
Oost (facs.) [ Eisden : Lb ]
Oies • 1163 • Tl 14 en 17
Oostelbeers (facs.) [ Oostelbeers : Nb ]
Berses • 1207 • Tl 54
Oosterhoven (facs.) [ Herenthout : Tu : An ]
Hosterhouen • 1186 • Tl 36
Oosterwijk (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Ostrewic • 1165 • Tl 23
Hosterwic • 1213 • Tl 63
Opvelp (facs.) [ Opvelp : Lv : Bra ]
Velpa • 1186 • Tl 36
Orp-le-Grand (facs.) [ Orp-le-Grand : Ni : Bra ]
Adorph • 1159 • Tl 9
Overveld (facs.) (onb. ± Tongerlo : Tu : An)
Oueruelt • 1213 • Tl 62
Perlar (facs.) (onb. ± Eindhout–Tongerlo)
Perlar • 1203 • Tl 48
Pier (facs.) [ Pier : Aa : N-W ]
Pirnen • 1165 • Tl 23
Poederlee (facs.) [ Poederlee : Tu : An ]
Poderle • 1221 • Tl 76
Poppel (facs.) [ Poppel : Tu : An ]
Publo • 1211 • Tl 59
Poplo • (1211 of kort daarop) • Tl 58
Pulle (facs.) [ Pulle : An : An ]
Pulle • 1205 • Tl 51
Ranst (facs.) [ Ranst : An : An ]
Ranst • 1186 • Tl 36
Ranst • 1205 • Tl 51
Ranst • 1224 • Tl 83
Ravels (facs.) [ Ravels : Tu : An ]
Rauenslo • 1165 • Tl 23
Rauenslo • 1186 • Tl 36
Rauenslo • 1211 • Tl 59
Rauenslo • 1213 • Tl 62
Rijkevorsel (facs.) [ Rijkevorsel : Tu : An ]
Vorsla • 1186 • Tl 36
Rijsbergen (facs.) [ Rijsbergen : Nb ]
Riseberga • 1159 • Tl 10 en 11
Schijn (facs.) [ Deurne : An : An ]
Scent • 1205 • Tl 51
Schilde (facs.) [ Schilde : An : An ]
Schinla • 1183 • Tl 32
Schinnen (facs.) [ Schinnen : Lb ]
Schinne • 1164 • Tl 19
Schoonbroek (facs.) [ Oud-Turnhout : Tu : An ]
Sconebůc • (kort voór 1164) • Tl 18
Sconebuc • 1164 • Tl 21
Sconebuc • 1186 • Tl 36
Sconeboke • 1221 • Tl 77
Schoor (facs.) [ Broechem : An : An ]
in Score • 12e • Tl 27
Schoten (facs.) [ Schoten : An : An ]
Scoten • 1157 • Tl 8
Scothen • 1183 • Tl 33
Scothen • 1204 • Tl 49
Sterscot (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
cum nemore de Sterscot • 1213 • Tl 62
Straten (facs.) [ Duffel : Ml : An ]
Strata • 1178 • Tl 28
Strata • 1195 • Tl 41
Tienen (facs.) [ Tienen : Lv : Bra ] = fra. Tirlemont
Tenis • 1209 • Tl 56
Tenensis • 1219 • Tl 75
Thienlemont • 1219 • Tl 75
Tilburg (facs.) [ Tilburg : Nb ]
Tilborg • 1157 • Tl 7
Tildonk (facs.) [ Tildonk : Lv : Bra ]
Tildunc • (1146-59) • Tl 4
Tildunc • (kort vóór 1164) • Tl 18
Thyldunch • 1159 • Tl 9
Tyldunch • 1159 • Tl 11
Tongerlo (facs.) [ Tongerlo : Tu : An ]
Tungerlo • (± 1130) • Tl 1
Tungerlo • 1156 • Tl 6
Tungerlo • 1157 • Tl 8
Tungerlo • 1159 • Tl 9 en 10
Tungerlo • 1161 • Tl 12
Thungerla • 1146 • bulle, Tl 3
Thungerla • 1195 • Tl 41
Thungelensis • 1146 • bulle, Tl 3
Tungerlensis • 1157 • Tl 8
Tongerlo • 1159 • Tl 9
Tongerlo • 1161 • Tl 12
Tongerlo • 1215 • Tl 66
Tungerla • 1164 • bulle, Tl 20 en 21
Tungella • (kort vóór 1192) • Tl 39
Tungellensis • (kort vóór 1192) • Tl 39
Tourinnes-la-Grosse (facs.) [ Tourinnes-la-Grosse : Ni : Bra ] = nl. Deurne
Tornines • 1178 • Tl 29
Trazegnies (facs.) [ Trazegnies : Ch : Hai ]
Trasengis • 1183 • Tl 33
Trier (facs.) [ Trier : Tr : R-P ]
Treueris • 1185 • Tl D 13
Tubize (facs.) [ Tubize : Ni : Bra ]
Tubecam (acc.) • 1161 • Tl 12
Turnhout (facs.) [ Turnhout : Tu : An ]
Turnolt • 1186 • Tl 36
Udekem (facs.) [ Zoutleeuw : Lv : Bra ]
Vdinchem • 1203 • Tl 48
Unresdunc (facs.) (onb. ± Wiekevorst : Ml : An)
Unresdunc • 1213 • Tl 63
Valkenburg (facs.) [ Valkenburg : Lb ]
de Falconis monte • 1163 • Luik, Tl 14
de Falconis monte • 1166 • Luik, Tl 24
Veerle (facs.) [ Veerle : Tu : An ]
Verle • 1219 • Tl 74
Viersel (facs.) [ Viersel : An : An ]
Virsela • 1213 • Tl 62
Vissenaken (facs.) [ Vissenaken : Lv : Bra ]
de Fenaco • 1217 • Luik, Tl 69-71
de Fenaco • 1219 • Luik, Tl 75
de Fenacho • 1223 • Luik, Tl 79
Vesnaken • (kort vóór 1226) • Tl 89
Voorschoten (facs.) [ Viersel : An : An ]
Verschote • 1157 • Tl 7
Vorscute • 1213 • bulle, Tl 62
Vremde (facs.) [ Vremde : An : An ]
Vrimda • 1195 • Tl 41
Vrijsel (facs.) [ Kontich : An : An ]
Vrisela • 1195 • Tl 41
Vroenenberge (facs.) [ Korbeek-Lo : Lv : Bra ]
Froienberche • 1159 • Tl 11
Walhain-Saint-Paul (facs.) [ Walhain-Saint-Paul : Ni : Bra ]
Walehem • 1183 • Tl 33
Walsbergen (facs.) [ Wommersom : Lv : Bra ]
Walsberga • 1218 • Tl 73
Wavre (facs.) [ Wavre : Ni : Bra ]
Waverh • 1159 • Tl 9
Wauere • 1159 • Tl 11
Weelde (facs.) [ Weelde : Tu : An ]
Welda • 1204 • Tl 49
Wemmel (facs.) [ Wemmel : Br : Bra ]
Wamblen • 1205 • Tl 51
Wambelna • 1212 • Tl 61
Werbeek (facs.) [ Retie : Tu : An ]
Werbeche • 1186 • Tl 36
Werbeke • 1221 • Tl 77
Westerlo (facs.) [ Westerlo : Tu : An ]
Westerle • (vóór 1206) • Tl 53
Wezemaal (facs.) [ Wezemaal : Lv : Bra ]
Wisemale • (± 1210) • Tl 57
Winsemale • 1183 • Tl 32
Winsemale • (vóór 1206) • Tl 53
Weynsemale • (kort vóór 1192) • Tl 39
Wesemale • 1213 • Tl 63
Wezembeek-Oppem (facs.) [ Wezembeek-Oppem : Br : Bra ]
Wisenbeche • 1159 • Tl 9
Wiekevorst (facs.) [ Wiekevorst : Ml : An ]
Wichenuorst • 1213 • Tl 63
Wierde (facs.) [ Wierde : Na : Na ]
Werde • 1178 • Tl 29
Wijnegem (facs.) [ Wijnegem : An : An ]
Winengem • 1161 • Tl 12
Winenchem • 1183 • Tl 32
Winenchem • 1186 • Tl 36
Wimpel (facs.) [ Wiekevorst : Ml : An ]
Winple • (± 1130) • Tl 1
Winple • 1146 • Tl 3
Woluwe, Sint-Lambrechts- (facs.) [ Sint-Lambrechts-Woluwe : Br : Bra ]
Wilewe • 1163 • Tl 15 en 16
Wommelgem (facs.) [ Wommelgem : An : An ]
Wmmelcheim • 1225 • bulle, Tl 85
Zandhoven (facs.) [ Zandhoven : An : An ]
Santhoven • 1183 • Tl 32
Zaventem (facs.) [ Zaventem : Br : Bra ]
Sauenthen • 1183 • Tl 32 en 33
Zundert (facs.) [ Zundert : Nb ]
Sunderda • 1157 • Tl 8
Sunderde • 1164 • Tl 21
Sunderde • 1186 • Tl 36
Zwijndrecht (facs.) [ Zwijndrecht : An : An ]
Suindrecth • 1157 • Tl 8
Suuindrecht • 1224 • Tl 83

Er zijn 371 attestaties gevonden onder 178 lemma's.

0.039 s