Er zijn 573 attestaties gevonden onder 398 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Köln, Stadtarchiv: Haupturkundenarchiv
zoekopdracht verfijnen | tabel
Ahr (facs.) [ Ahr : Kb : R-P ] = Altenahr
Ara • 1121 • K HUA 13
Ahrweiler (facs.) [ Ahrweiler : Kb : R-P ]
Arewilre • 1201 • K HUA 43
Airsbach (facs.) [ Köln : : N-W ]
Ouersburg • 1180 • K HUA 31
Ouirsburg • 1180 • K HUA 31
Aldenhoven (facs.) [ Aldenhoven : Aa : N-W ]
Aldenhouon • (922) • K HUA 1*
Alfter (facs.) [ Alfter : : N-W ]
Aluetra • 1180 • K HUA 31
Aluetra • 1185 • K HUA 33
de Alftro • 1216 • K HUA 69 a
Alstädten (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Alstede • 1185 • K HUA 33
Alstedin • 1185 • K HUA 34
Alsteiden • 1195 • K HUA 38
Alsteide • 1214 • K HUA 63
Alsteide • 1216 • K HUA 68
Altena (facs.) [ Altena : Arn : N-W ]
Alcena • 1185 • K HUA 33
Altendorf (facs.) [ Altendorf : : N-W ]
Aldendorp • 1051 • K HUA 5 f
Aldendorp • 1135 • K HUA 15 a
Aldendorp • 1215 • K HUA 64
Aldendorf • (1118) • K HUA 12 a
Annischerhof (facs.) [ Klotten : Kb : R-P ]
Andrasch • 1126 • K HUA 14 a
Antweiler (facs.) [ Antweiler : : N-W ]
Antwilre • 1215 • K HUA 64
Asp (facs.) (Wald ± Brauweiler–Bergheim)
silua Asp • 1051 • K HUA 6
silua Asp • 1220 • K HUA 72 b
Aspenslo (facs.) (unb. ± Kelz : Aa : N-W)
Asmenslo • 1158 • K HUA 19 b
Auelgau (facs.) (Gau an der Sieg)
in pago Aualgauense • (922) • K HUA 1*
Auenheim (facs.) [ Auenheim : : N-W ]
Owenheim • 1187 • K HUA 34 a
Ouuenhem • 1196 • K HUA 39 a
Außem (facs.) [ Außem : : N-W ] = Oberaußem und Niederaußem
Oluesheim • 962 • K HUA 3 a
Olshem • 1196 • K HUA 39 a
Bardenberg (facs.) [ Bardenberg : Aa : N-W ]
Bardenbahc • 1046 • K HUA 5 d
Bardenbarch • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Barenbroek (facs.) [ Doesburg : Gl ]
Berenbruch • 1168 • K HUA 22 a
Bayen (facs.) [ Köln : : N-W ]
Beina • 948 • K HUA 1 b
Bechen (facs.) [ Bechen : : N-W ]
Beche • 1175 • K HUA 26 a
Berg (facs.) (unb. ± Köln : : N-W)
Berge • 962 • K HUA 3 a
Bergheim (facs.) (Erft)
Berchem • 1051 • K HUA 6
Berndorf (facs.) [ Berndorf : Tr : R-P ]
Berndorf • 1121 • K HUA 13
Berrenrath (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Barincriche (sehr zweifelhafte Lesart) (zweif. ident.) • (922) • K HUA 1*
Bessenich (facs.) [ Bessenich : : N-W ]
Besnich • (± 1163-74) • K HUA 22
Bessenich • ± 1150 • K HUA 18
Bettenhoven (facs.) [ Rödingen : Aa : N-W ]
Bettenhouen • 1216 • K HUA 69 a
Bierstadt (facs.) [ Wiesbaden : Wb : Hes ]
Birgidestat • (922) • K HUA 1*
Bingen (facs.) [ Bingen : Rh : R-P ]
in Bingu • (922) • K HUA 1*
Birkesdorf (facs.) [ Birkesdorf : Aa : N-W ]
Birkenstorph • 1126 • K HUA 14 a
Birkenstorp • 1220 • K HUA 72**
Bischofsholz (facs.) (Wald bei Heimerzheim : : N-W)
Biskofesholtz (in medietate nemoris quod dicitur Biskofesholtz) • 1081 • K HUA 10 a
Blatzheim (facs.) [ Blatzheim : : N-W ]
Blatsheim • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Blee (facs.) [ Monheim : Dd : N-W ]
Blahe • (922) • K HUA 1*
Blens (facs.) [ Hausen : Aa : N-W ]
Blense • 1193 • K HUA 37
Bliesheim (facs.) [ Bliesheim : : N-W ]
Blisna • 1059 falsch 12. • K HUA 8
Bocklemünd (facs.) [ Ehrenfeld : Köln : : N-W ]
Bugchilomunti • 941 • K HUA 1 a
Bohlendorf (facs.) [ Bergheim (Erft) : : N-W ]
Bůlindorp • 1196 • K HUA 39 a
Boisdorf (facs.) [ Horrem : : N-W ]
Bodesdorp • 1158 • K HUA 19 b
Bolande (facs.) (unb. ± Pulheim : : N-W)
Bonlanden • 1094 • K HUA 11 a
Bombaye (facs.) [ Bombaye : Lg : Lg ] = nl. Bolbeek
Bubais • 1108 • Aix-la-Chapelle, K HUA 11 e
Bongard (facs.) [ Rommerskirchen : Dd : N-W ]
Bongard • 1158 • K HUA 19 b
Bonn (facs.) [ Bonn : : N-W ]
Bunna • 1215 • K HUA 64
Uerona • 1046 • K HUA 5 d
Bůnnensis • 1175 • K HUA 26 a
Bonngau (facs.) (Gau um Bonn)
in pago Bunnensi • 941 • K HUA 1 a
Boppard (facs.) [ Boppard : Kb : R-P ]
Botbardun • (922) • K HUA 1*
in uilla Bootbardu • mitte 10. • K HUA 2
Bobarden • 1216 • K HUA 69 a
Bobardia • 1212 • K HUA 56
Bopardia • 1193 • K HUA 37
Bohpardia • 1207 • K HUA 51
Born (facs.) [ Born : Lb ]
Burna • 1168 • K HUA 22 a
Bram (facs.) (Wald um Brauweiler–Bergheim)
silua Bram • 1051 • K HUA 6
prope siluam quę dicitur Bram • (1095-99) • K HUA 11 b
Braubach (facs.) (unb. im Wormsgau)
Briubag • (922) • K HUA 1*
Brauweiler (facs.) [ Brauweiler : : N-W ]
Brunwilre • 1180 • K HUA 31
Brunwilre • 1196 • K HUA 39 a
Brunwilare • 1051 • K HUA 5 e
Brunwilare • 1185 • K HUA 34
Brunwilere • 1051 • K HUA 6
Brunwillere • (1095-99) • K HUA 11 b
Brunwillarensis • 1126 • K HUA 14 a
Bruwilre • 1196 • K HUA 39 a
Bruwilre • 1220 • K HUA 72 b
Brunwillirensis • 1158 • K HUA 19 b
Bruwillarensis • 1187 • K HUA 34 a
Brunwilarensis • 1196 • K HUA 39 a
Bremm (facs.) [ Bremm : Kb : R-P ]
Brembe • 1051 • K HUA 5 f
Brenig (facs.) [ Bornheim : : N-W ]
Brienich • 941 • K HUA 1 a
Bruch (facs.) (unb. ± Köln : : N-W)
Bruoche • 962 • K HUA 3 a
Budberg (facs.) [ Uerdingen : Krefeld : Dd : N-W ] = Hohenbudberg
Bůdeberge • 1169 • K HUA 24
Bulenheim (facs.) [ Lendersdorf-Krauthausen : Aa : N-W ]
Bulem • 1196 • K HUA 39
Burchstrata (facs.) (Teil einer Römerstraße, Strecke Zülpich–Bürvenich)
Burchstrata (ad stratam que uadit a Buruenich Tulpetum quę uulgo Burchstrata uocatur) • 1208 • K HUA 52 a
Burgweg (facs.) (ehemalige Straße an der Altenburg)
Burchstrazza • 948 • K HUA 1 b
Buschbell (facs.) [ Frechen : : N-W ]
Belle • 1195 • K HUA 38
Büderich bei Düsseldorf (facs.) [ Büderich bei Düsseldorf : Dd : N-W ]
Budreke • 1169 • K HUA 24
Bürrig (facs.) [ Leverkusen : Dd : N-W ]
Burche • (bald nach 1160) • K HUA 21 a
Bürvenich (facs.) [ Bürvenich : Aa : N-W ]
Buruenich • 1208 • K HUA 52 a
Cambrai (facs.) [ Cambrai : Ca : Nrd ] = nl. Kamerijk
Cameracensis • 948 • K HUA 1 b
Camerberg (facs.) [ Meinerzhagen : Arn : N-W ?]
Camerberg (reseruatis nobis siluis que Camerworst et Camerberg appellantur) • 1218 • K HUA 71
Copelewede (facs.) (unb. ± Brauweiler–Bergheim)
Copelewede (prata in illis terminis qui uulgo dicuntur Copelewede) • 1051 • K HUA 6
Dansweiler (facs.) [ Brauweiler : : N-W ]
Danswilere • 1051 • K HUA 6
Danswilre • 1196 • K HUA 39 a
Danswillare • (1095-99) • K HUA 11 b
Danswillere • (1095-99) • K HUA 11 b
Deckstein (facs.) [ Lindental : Köln : : N-W ]
Dekstein • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Demerath (facs.) [ Demerath : Tr : R-P ]
Deimvnderode • 1059 falsch 12. • K HUA 8
Dimonthrothę • (1095-99) • K HUA 11 b
Deutz (facs.) [ Köln : : N-W ]
de Tuitio • 1197 • K HUA 40
Dvze • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Dia (facs.) (unb. ± Zülpich : : N-W)
secus amnem qui Dia dicitur • 1208 • K HUA 52 a
Dieblich (facs.) [ Dieblich : Kb : R-P ]
Duuericha • (922) • K HUA 1*
Diuiricha • mitte 10. • K HUA 2
Dierlo (facs.) [ Bayen : Köln : : N-W ]
ad siluam quę uocatur Dierlo • 948 • K HUA 1 b
Diez (facs.) [ Diez : Mb : R-P ]
Dist • 1193 • K HUA 37
Dinant (facs.) [ Dinant : Dn : Na ]
Dinantensis • 1171 • K HUA 25
Dynant • 1203 • K HUA 45
Dornick (facs.) [ Dornick : Dd : N-W ]
de Dornicho • (1118) • K HUA 12 a
Drees (facs.) [ Drees : : N-W ] = Oberdrees und Niederdrees
Dreise • 1051 • K HUA 5 f
Duckterath (facs.) [ Bergisch Gladbach : : N-W ]
Dudenrothe • (922) • K HUA 1*
Duelenheim (facs.) (unb. im Zülpichgau)
Duelenheim • (922) • K HUA 1*
Duisburg (facs.) [ Duisburg : Dd : N-W ]
Dusborch • 1212 • K HUA 56
Dyck (facs.) [ Bedbur-Dyck : Dd : N-W ]
Dicka • 1212 • K HUA 55
Dülken (facs.) [ Dülken : Dd : N-W ]
Dulken • ± 1210 • K HUA 52 b
Dünnwald (facs.) [ Mülheim : Köln : : N-W ]
silue quę Divnewalt uocatur • (1118) • K HUA 12 a
Duneuualt • ± 1150 • K HUA 18
Dürkheim, Bad (facs.) [ Dürkheim : Pf : R-P ]
Durinkeim • 1203 • K HUA 44 a
Düttling (facs.) [ Gemünd-Eifel : Aa : N-W ]
Dudillincgen • 1213 • K HUA 58
Dudillincge • 1213 • K HUA 58
Eberbach (facs.) [ Hattenheim : Wb : Hes ]
Euersbach • 1218 • K HUA 72
Echternach (facs.) [ Echternach : L ]
de Efternacho • 1135 • K HUA 15
Echtz-Konzendorf (facs.) [ Echtz-Konzendorf : Aa : N-W ]
Hichece • 1158 • K HUA 19 b
Eckendorf (facs.) [ Eckendorf : Kb : R-P ]
Ecchendorp • (1095-99) • K HUA 11 b
Efferen (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Eueriche • 948 • K HUA 1 b
Ehe (facs.) [ Ehe : Tr : R-P ] = Oberehe und Niederehe
Ye • 1197 • K HUA 40
Ehrentor (facs.) [ Köln : : N-W ]
de Erinporzin • 1203 • K HUA 45
Eifel (facs.) (Gebirge und Gau)
in pago Eifela • 1121 • K HUA 13
Elberfeld (facs.) [ Wuppertal : Dd : N-W ]
Elueruelde • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Elfgen (facs.) [ Elfgen : Dd : N-W ]
Elbeke • 1085 • K HUA 11
Elueke • 1168 • K HUA 22 a
Ellenz-Poltersdorf (facs.) [ Ellenz-Poltersdorf : Kb : R-P ]
Elenze • 1135 • K HUA 15
Elenze • 1163 • K HUA 21 b
Elenzen • 1163 • K HUA 21 b
Eller (facs.) [ Düsseldorf : Dd : N-W ]
Elnere • 1220 • K HUA 72**
Eller (facs.) (Mosel)
Elre • 1051 • K HUA 5 f
Elz (facs.) (linker Nebenfluß der Mosel zu Moselkern)
Elza • 1051 • K HUA 5 f
Embken (facs.) [ Embken : Aa : N-W ]
Embeke • 1208 • K HUA 52 a
Embt (facs.) [ Embt : : N-W ] = Oberembt und Niederembt
Embe • 1158 • K HUA 19 b
Endert (facs.) (linker Nebenfluß der Mosel zu Kochem)
Andrida • 1051 • K HUA 5 f
Engelstadt (facs.) [ Engelstadt : Rh : R-P ]
Engilunstat • mitte 10. • K HUA 2
Engersgau (facs.) (Gau um Engers)
in pago Engiresg[oui] • 962 • K HUA 3 a
Enkirch (facs.) [ Enkirch : Kb : R-P ]
Enchriche • 1051 • K HUA 5 f
Entringen (facs.) [ Entringen : Sw : B-W ]
Entringe • 1203 • K HUA 44 a
Eppenich (facs.) [ Bürvenich : Aa : N-W ]
Eppenich • 1208 • K HUA 52 a
Erft (facs.) (Nebenfluß des Rheins)
Arnefe • 1051 • K HUA 6
flumen Arlefe • 1158 • K HUA 19 b
Erinchheim (facs.) (unb., ± Zülpich : : N-W?)
Erinchheim • 1208 • K HUA 52 a
Erp (facs.) [ Erp : : N-W ]
Erlepe • 1208 • K HUA 52 a
Esch bei Elsdorf (facs.) [ Esch bei Elsdorf : : N-W ]
Ascha (zweif. ident.) • 989 • K HUA 4
Esselborn (facs.) [ Esselborn : Rh : R-P ]
Eschilebrunnun • (922) • K HUA 1*
Esgilebrunnen • mitte 10. • K HUA 2
Etgendorf (facs.) [ Lipp : : N-W ]
Etkendorp (zweif. ident.) • 1216 • K HUA 69
Eußerthal (facs.) [ Eußerthal : Pf : R-P ]
Vterine uallis (gen.) • 1203 • K HUA 44 a
Fischbach (facs.) [ Quadrath-Ichendorf : : N-W ]
Visbach • 1051 • K HUA 5 e
Vischbach • 1051 • K HUA 6
Fischeln (facs.) [ Krefeld : Dd : N-W ]
Uiskele • 1168 • K HUA 22 a
Flamersheim (facs.) [ Flamersheim : : N-W ]
Flameresheim • 1059 falsch 12. • K HUA 8
Flittard (facs.) [ Mülheim : Köln : : N-W ]
Fliterthe • 989 • K HUA 4
Floisdorf (facs.) [ Floisdorf : Aa : N-W ]
Flauadestorp • (922) • K HUA 1*
Flazedorph • 1208 • K HUA 52 a
Flörsheim (facs.) [ Flörsheim : Wb : Hes ]
Flaradesheim • (922) • K HUA 1*
Flarideshiem • mitte 10. • K HUA 2
Folbrechtshoven (facs.) [ Bedburg : : N-W ]
Folbretishovin • 1187 • K HUA 34 a
Folbrethishovin • 1187 • K HUA 34 a
Volbershouen • 1196 • K HUA 39 a
Frankfurt am Main (facs.) [ Frankfurt am Main : Wb : Hes ]
Frankinfort • 1212 • K HUA 55
Frechen (facs.) [ Frechen : : N-W ]
Urechana • 941 • K HUA 1 a
Freimersdorf (facs.) [ Brauweiler : : N-W ]
Fremmerstorph • 1051 • K HUA 6
Fremerstorp • (1095-99) • K HUA 11 b
Freimerstorp • (1095-99) • K HUA 11 b
Fremerestorph • (1095-99) • K HUA 11 b
Vreimerstorp • 1196 • K HUA 39 a
Wreimerstorp • 1196 • K HUA 39 a
Wremerstorp • 1196 • K HUA 39 a
Frenz (facs.) [ Frenz : Aa : N-W ]
Frence • 1212 • K HUA 56
Freusburg (facs.) [ Freusburg : Kb : R-P ]
Froisbreth • 1180 • K HUA 31
Uroizbreth • 1193 • K HUA 37
Füssenich (facs.) [ Füssenich : Aa : N-W ]
Vossenich • 1208 • K HUA 52 a
Fůssenich • 1208 • K HUA 52 a
Wsnich • 1216 • K HUA 69 a
Geldern (facs.) [ Geldern : Dd : N-W ]
Gelre • 1207 • K HUA 51
Gelsdorf (facs.) [ Gelsdorf : Kb : R-P ]
Geldestorp • 1051 • K HUA 5 f
Geldestorp • (1095-99) • K HUA 11 b
Gemünd-Eifel (facs.) [ Gemünd-Eifel : Aa : N-W ]
Gemunde • 1213 • K HUA 58
Gerresheim (facs.) [ Düsseldorf : Dd : N-W ]
Gerichesheim • 950 • K HUA 3
Gerrichesheim • (922) • K HUA 1*
Gerrichesheim • (919-35) • K HUA
Geyen (facs.) [ Geyen : : N-W ]
Gegina • 962 • K HUA 3 a
Gillgau (facs.) (Gau an der Gillbach)
in pago Gilegoui • 962 • K HUA 3 a
Gimmersdorf (facs.) [ Gimmersdorf : : N-W ]
Germersdorp • 1158 • K HUA 19 b
Ginizwilere (facs.) (unb. im Jülichgau)
Ginizuuilere • (922) • K HUA 1*
Ginnick (facs.) [ Ginnick : Aa : N-W ]
Gineke • 1208 • K HUA 52 a
Gladbach, Mönchen- (facs.) [ Gladbach : Dd : N-W ]
Gladebach • 1135 • K HUA 15 a
Gladebach • 1180 • K HUA 31
Gladebach • 1197 • K HUA 40
Gladbach bei Düren (facs.) [ Gladbach bei Düren : Aa : N-W ]
Gladabag • (922) • K HUA 1*
Gladebach • mitte 10. • K HUA 2
Glessen (facs.) [ Hüchelhoven : : N-W ]
Glessene • 1051 • K HUA 6
Glessene • (1095-99) • K HUA 11 b
Glessene • 1196 • K HUA 39 a
Goslar (facs.) [ Goslar : Bs : Ns ]
Goslaria • 1203 • K HUA 45
Grafschaft (facs.) [ Grafschaft : Arn : N-W ]
de Grascefte • 1197 • K HUA 40
Griesberg (facs.) [ Kommern : : N-W ]
Griezberge • mitte 10. • K HUA 2
Gronau (facs.) [ Bonn : : N-W ]
in Gruonouuon • (922) • K HUA 1*
in Gruonouu • mitte 10. • K HUA 2
Guntersblum (facs.) [ Guntersblum : Rh : R-P ]
in Gunterspumario • (922) • K HUA 1*
Gymnich (facs.) [ Gymnich : : N-W ]
in monte Gimecho (zweif. ident.) • (922) • K HUA 1*
Hahnenbecke (facs.) [ Meinerzhagen : Arn : N-W ]
Hanebeke • 1218 • K HUA 71
Hamborn (facs.) [ Duisburg : Dd : N-W ]
Hauenburne • 1208 • K HUA 52 a
Hanepuze (facs.) (Wald um Brauweiler–Bergheim)
silua Hanepuze • 1051 • K HUA 6
Hausen (facs.) [ Bad Dürkheim : Pf : R-P ]
Husen • 1203 • K HUA 44 a
Heddesdorf (facs.) [ Neuwied : Kb : R-P ]
Hedenesthorp • 962 • K HUA 3 a
Heerdt (facs.) [ Rheindahlen : Mönchen-Gladbach : Dd : N-W ]
Herde • 1135 • K HUA 15 a
Heimbach (facs.) [ Heimbach : Aa : N-W ]
Hengebach • 1197 • K HUA 40
Hinchebach • 1158 • K HUA 19 b
Heimbach bei Engers (facs.) [ Heimbach bei Engers : Kb : R-P ]
Heigenbac • 1059 falsch 12. • K HUA 8
Heimersheim (facs.) (Ahr)
Hemirsheim • 1201 • K HUA 43
Heimerzheim (facs.) [ Heimerzheim : : N-W ]
Heimersheim • 1081 • K HUA 10 a
Heinsberg (facs.) [ Heinsberg : Aa : N-W ]
Heimesberg • (1118) • K HUA 12 a
Heimesberk • (1118) • K HUA 12 a
Hemmersbach (facs.) [ Horrem : : N-W ]
Hemersbach • 1193 • K HUA 37
Heppendorf (facs.) [ Heppendorf : : N-W ]
Eppendorph • 1126 • K HUA 14 a
Herl (facs.) [ Mülheim : Köln : : N-W ]
Herne • 1180 • K HUA 31
Hermülheim (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Můlenheim • 1195 • K HUA 38
Můlenheim • 1216 • K HUA 68
Mulenheim • 1180 • K HUA 31
Mulenheim • 1214 • K HUA 63
Hesloes (facs.) (inc., dans le Pays de Herve?)
Hesloes • 1108 • K HUA 11 e
Hespath (facs.) (unb. ± Königsdorf–Quadrath)
uia Hespath • 1051 • K HUA 5 e und 6
Hilden (facs.) [ Hilden : Dd : N-W ]
Helden • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Himmerod (facs.) [ Großlittgen : Tr : R-P ]
Hemmenrode • 1224 • K HUA 73
Hochstaden (facs.) [ Frimmersdorf : Dd : N-W ]
Hostadin • 1135 • K HUA 15 a
Hostadin • 1203 • K HUA 45
Honstaden • 1208 • K HUA 52 a
Hoeningen (facs.) [ Hoeningen : Dd : N-W ]
Hoinch • 1168 • K HUA 22 a
Hohe Pforte (facs.) [ Köln : : N-W ]
porta quam uulgus nominat altam • 948 • K HUA 1 b
Holtrop (facs.) [ Niederaußem : : N-W ]
Holtdorp • 1196 • K HUA 39 a
Honnef (facs.) [ Honnef : : N-W ]
Hunapham (acc.) • (922) • K HUA 1*
Honrath (facs.) [ Quadrath-Ichendorf : : N-W ]
Hanrode • 1196 • K HUA 39 a
Houffalize (facs.) [ Houffalize : Ba : Lm ]
Hofalis • 1212 • K HUA 56
Hoven (facs.) [ Zülpich : : N-W ]
Houen • 1208 • K HUA 52 a
Hubbelrath (facs.) [ Hubbelrath : Dd : N-W ]
Hupoldesroth • 950 • K HUA 3
Hunboldesfelis (facs.) (unb., im Jülichgau?)
Hunboldesfelis • (922) • K HUA 1*
Husholz (facs.) (Wald in Bayen : Köln : : N-W)
silua Huchesholz • (922) • K HUA 1*
Höningen (facs.) [ Rondorf : : N-W ]
Hoinge • 941 • K HUA 1 a
Hoinche • 948 • K HUA 1 b
Hürth (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Hurte • 1185 • K HUA 34
Ichendorf (facs.) [ Quadrath-Ichendorf : : N-W ]
Ichindorp • (1095-99) • K HUA 11 b
Ichindorp • 1196 • K HUA 39 a
Ichendorph • 1051 • K HUA 6
Idabag (facs.) (unb. im Jülichgau)
Idabag • (922) • K HUA 1*
Immendorf (facs.) [ Rondorf : : N-W ]
Iminethorp • 948 • K HUA 1 b
Inden (facs.) (= jetzt Kornelimünster : Aa : N-W)
Ynda • 1155 • K HUA 19
Inda • 1196 • K HUA 39 a
Ingendorf (facs.) [ Stommeln : : N-W ]
Ingenthorp • 1094 • K HUA 11 a
Issel (facs.) [ Ilverich : Dd : N-W ]
Ysele • 1169 • K HUA 24
Jacobswech (facs.) (unb. ± Brauweiler–Ichendorf)
uia quę dicitur Jacobswech • 1051 • K HUA 5 e
Jacobsweg • 1051 • K HUA 6
Jungenvorst (facs.) [ Bayen : Köln : : N-W ]
ad Iungenuuorst • 948 • K HUA 1 b
Junkersdorf (facs.) [ Lövenich : : N-W ]
Gunteresthorp • 962 • K HUA 3 a
Jülich (facs.) [ Jülich : Aa : N-W ] = nl. Gulik
Guliche • 1094 • K HUA 11 a
Jülichgau (facs.) (Gau um Jülich)
in pago Iulicense • (922) • K HUA 1*
in pago Iuliacense • (922) • K HUA 1*
Jünkerath (facs.) [ Jünkerath : Tr : R-P ]
Juncrode • 1213 • K HUA 58
Kaifenheim (facs.) [ Kaifenheim : Kb : R-P ]
Cheiuenheim • 1051 • K HUA 5 f
Keuenhem • 1126 • K HUA 14 a
Kaisersesch (facs.) [ Kaisersesch : Kb : R-P ]
Asche • 1051 • K HUA 5 f
Kaiserswerth (facs.) [ Düsseldorf : Dd : N-W ]
insula sancti Suitperti Werde • 1051 • K HUA 6
apud Werdam • 1193 • K HUA 37
Werdene • 1212 • K HUA 56
Kappenberg (facs.) [ Bork : : N-W ]
Cappenberg • 1197 • K HUA 40
Kappenbergensis • 1158 • K HUA 19 b
Karden (facs.) [ Karden : Kb : R-P ]
Cardonum • 1135 • K HUA 15
in Cardono • 1163 • K HUA 21 b
Cardonensis • 1163 • K HUA 21 b
Kaufungen (facs.) [ Kaufungen : Ka : Hes ] = Ober- und Niederkaufungen
Covphyngin • 1051 • K HUA 5 e
Kaveloch (facs.) [ Klotten : Kb : R-P ]
Cauelach • 1051 • K HUA 5 f
Kempen (facs.) [ Kempen : Dd : N-W ]
Kampene • 1085 • K HUA 11
Kempenich (facs.) [ Kempenich : Kb : R-P ]
Kempenich • 1197 • K HUA 40
Kendenich (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Cantinich • 941 • K HUA 1 a
Kentenich • 1158 • K HUA 19 b
Kenten (facs.) [ Bergheim (Erft) : : N-W ]
Kente • 1196 • K HUA 39 a
Kentene • 1126 • K HUA 14 a
Kenthe • 1175 • K HUA 26 a
Kerpen (facs.) [ Kerpen : : N-W ]
Kerpene • 1216 • K HUA 69 a
Carpena • 1215 • K HUA 64
Kerpene • 1197 • K HUA 40
Kessel (facs.) [ Kessel : Lb ]
Kessle • 1135 • K HUA 15 a
Kesle • 1193 • K HUA 37
Kessenich (facs.) [ Euskirchen : : N-W ]
Kessenig • 1046 • K HUA 5 d
Keyenberg (facs.) [ Keyenberg : Aa : N-W ]
Keienburch • 1168 • K HUA 22 a
Kirchberg (facs.) [ Kirchberg : Aa : N-W ]
Kirigberge • (922) • K HUA 1*
Kirdorf (facs.) [ Brauweiler : : N-W ]
Kirchtorph • 1051 • K HUA 6
Kirrweiler (facs.) [ Kirrweiler : Pf : R-P ]
Kyrwile • 1203 • K HUA 44 a
Kirwile • 1203 • K HUA 44 a
Kislau (facs.) [ Mingolsheim : Nbad : B-W ]
Kiselowa • 1203 • K HUA 44 a
Klotten (facs.) [ Klotten : Kb : R-P ]
de Cloteno • 1051 • K HUA 5 f
de Cloteno • 1126 • K HUA 14 a
Knechtsteden (facs.) [ Straberg : Dd : N-W ]
Cnechtstede • 1180 • K HUA 30
Kneitstede • 1197 • K HUA 40
Kobern (facs.) [ Kobern : Kb : R-P ]
in Cuuernu • (922) • K HUA 1*
in Cuuernu • mitte 10. • K HUA 2
de Cvuerno • 1135 • K HUA 15
Kochem (facs.) [ Kochem : Kb : R-P ]
Chuchomo • 1051 • K HUA 5 f
Kommen (facs.) [ Kommen : Tr : R-P ]
in villa Cuminu • (922) • K HUA 1*
in uilla Keiminu • mitte 10. • K HUA 2
Kond (facs.) [ Kochem : Kb : R-P ]
Chundedo • 1051 • K HUA 5 f
Konraderhof (facs.) [ Rondorf : : N-W ]
Kůnrode • 1158 • K HUA 19 b
Kornpforte (facs.) [ Köln : : N-W ]
porta frumenti • 989 • K HUA 4
Kranendonk (facs.) [ Mönchen-Gladbach : Dd : N-W ]
Crandunch • 1168 • K HUA 22 a
Kröv (facs.) [ Kröv : Tr : R-P ]
Crouia • (922) • K HUA 1*
in villa Crouiu • (922) • K HUA 1*
Kuik (facs.) [ Kuik : Nb ]
Kuc • 1185 • K HUA 34
Kurmen (facs.) [ Bergheim (Erft) : : N-W ]
Curmene • 1196 • K HUA 39 a
Köln (facs.) [ Köln : : N-W ] = nl. Keulen = fra. Cologne
Colonia • 941 • K HUA 1 a
Kölngau (facs.) (Gau um Köln)
in pago Coloniensi • 941 • K HUA 1 a
Königsdorf (facs.) [ Lövenich : : N-W ]
Kůningistorp • 1196 • K HUA 39 a
Cunengestorph • 1051 • K HUA 6
Cunigestorp • (1095-99) • K HUA 11 b
Kůningisdorp • 1158 • K HUA 19 b
Laach, Maria- (facs.) [ Niedermendig : Kb : R-P ]
Lache • 1085 • K HUA 11
de Lacu • 1135 • K HUA 15
Langel (facs.) [ Worringen : Köln : : N-W ]
Langala • (922) • K HUA 1*
Langele (letztes e unsicher) • 962 • K HUA 3 a
Leiningen (facs.) [ Leiningen : Pf : R-P ] = Altleiningen
Liningen • 1193 • K HUA 37
Leinpfad (facs.) [ Köln : : N-W ]
ripa quę linpat dicitur • 1180 • K HUA 31
Lich (facs.) [ Steinstraß : Aa : N-W ]
Lich • 1158 • K HUA 19 b
Limbourg (facs.) [ Limbourg : Ve : Lg ] = nl. Limburg
Limburch • 1193 • K HUA 37
Limburg • 1180 • K HUA 31
Linburch • 1185 • K HUA 34
Limperich (facs.) [ Beuel : : N-W ]
Lintberge • (922) • K HUA 1*
Linnep (facs.) [ Breitscheid : Dd : N-W ]
Linepe • 1168 • K HUA 22 a
Lintgasse (facs.) [ Köln : : N-W ]
in Lintgazen • 1217 • K HUA 70 a
in Lintgazzen • 1218 • K HUA 72
Lipp (facs.) [ Lipp : : N-W ]
Lůppe • 1158 • K HUA 19 b
Longerich (facs.) [ Worringen : Köln : : N-W ]
Liunrike • (922) • K HUA 1*
Lunreche • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Lonsheim (facs.) [ Lonsheim : Rh : R-P ]
Longosteshiem • mitte 10. • K HUA 2
Loon (facs.) (graafschap in Belgisch-Limburg, genoemd naar Borgloon)
Lón • 1193 • K HUA 37
Lutzerath (facs.) [ Lutzerath : Kb : R-P ]
Luzenrode • 1051 • K HUA 5 f
Lucelnrode • (1095-99) • K HUA 11 b
Lv+ocenrothe • (1095-99) • K HUA 11 b
Lövenich (facs.) [ Lövenich : : N-W ]
Louenich • 1051 • K HUA 6
Louenich • (1095-99) • K HUA 11 b
Louenich • 1196 • K HUA 39 a
Lünes (facs.) [ Neviges : Dd : N-W ]
de Lunerslot (Herlindis uxor cuiusdam de Traiecto inferiori, qui dicitur Henricus de Lunerslot) • 1185 • Köln, K HUA 34
Lunirslot • 1185 • K HUA 33
Lützerath (facs.) [ Immerath : Aa : N-W ]
Luzelenrode • 1168 • K HUA 22 a
Mackenstein (facs.) [ Dülken : Dd : N-W ]
Macchenstein • 1135 • K HUA 15 a
Magdeburg (facs.) [ Magdeburg : Mgb : Sach ]
Megedeburc • 1193 • K HUA 37
Maingau (facs.) (Gau am Main)
in pago Moinacense • (922) • K HUA 1*
Malberg (facs.) [ Malberg : Tr : R-P ]
Malberg • 1224 • K HUA 73
Malsbenden (facs.) [ Gemünd-Eifel : Aa : N-W ]
Malisbenet • 1213 • K HUA 58
Malisbende • 1213 • K HUA 58
Manstedten (facs.) [ Geyen : : N-W ]
Manstede • 1051 • K HUA 6
Manstede • 1196 • K HUA 39 a
Marspforte (facs.) [ Köln : : N-W ]
porta fori • 989 • K HUA 4
porta martis • 1217 • K HUA 70 a
Masburg (facs.) [ Masburg : Kb : R-P ]
Masbreth • 1051 • K HUA 5 f
Maubach (facs.) [ Maubach : Aa : N-W ] = Obermaubach und Untermaubach
Mulbach • 1208 • K HUA 52 a
Molbag • 1175 • K HUA 26 a
Maulstorf (facs.) [ Bedbur-Dyck : Dd : N-W ]
Můlsfort • 1158 • K HUA 19 b
Mechtern (facs.) [ Köln : : N-W ]
locum qui dicitur ad martyres • 1180 • K HUA 30
Mendig (facs.) [ Mendig : Kb : R-P ] = Niedermendig und Obermendig
Mindich • ± 1150 • K HUA 18
Merl (facs.) [ Merl : Kb : R-P ]
Merle • 1051 • K HUA 5 f
Merode (facs.) [ Merode : Aa : N-W ]
Remaro uan den Rothe • 1216 • K HUA 69 a
Merreche (facs.) [ Brühl : : N-W ]
Merreche • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Merum (facs.) [ Herten : Lb ]
Mereheim • 1193 • K HUA 37
Merxheim (facs.) [ Merxheim : Kb : R-P ]
Merketesheim • 1061 • K HUA 8 a
Merzenich (facs.) [ Merzenich : : N-W ]
Merzenich • (bald nach 1160) • K HUA 21 a
Mesenich bei Kochem (facs.) [ Mesenich bei Kochem : Kb : R-P ]
Mesenich • 1051 • K HUA 5 f
Millendonk (facs.) [ Korschenbroich : Dd : N-W ]
Milendunch • 1168 • K HUA 22 a
Moelingen (facs.) [ Moelingen : Lg : Lg ] = fra. Mouland
Mulance • 1108 • K HUA 11 e
Molsberg (facs.) [ Molsberg : Mb : R-P ]
Molsburch • 1135 • K HUA 15
Mommersloch (facs.) [ Köln : : N-W ]
de Mimbernisloche • 1180 • K HUA 31
Morschenich (facs.) [ Morschenich : Aa : N-W ]
Morsaz • 1158 • K HUA 19 b
Morsdorf (facs.) [ Lövenich : : N-W ]
Morsdorp • 1159 • K HUA 20
Morstorp • 1185 • K HUA 34
Morsthorp • 1190 • K HUA 34 c
Mortier (facs.) [ Mortier : Lg : Lg ]
Mortirs • 1108 • K HUA 11 e
Mosel (facs.) (Nebenfluß des Rheins) = fra. Moselle = nl. Moezel
Mosellam (acc.) • (922) • K HUA 1*
Mosellę (gen.) • mitte 10. • K HUA 2
Mußbach an der Weinstraße (facs.) [ Mußbach an der Weinstraße : Pf : R-P ]
Můsbahc • 1203 • K HUA 44 a
Mühlengasse (facs.) [ Köln : : N-W ]
in Můlingazzin • 1203 • K HUA 45
de Mv+olingazzen • 1225 • K HUA 74
Münchhausen (facs.) [ Adendorf : : N-W ]
Můnichusin • 1216 • K HUA 69 a
Munchusen • 1218 • K HUA 72
Nahegau (facs.) (Gau an der Nahe)
in pago Nahgowe • 1061 • K HUA 8 a
Nassau (facs.) [ Nassau : Mb : R-P ]
Nassowen • 1180 • K HUA 31
Nettesheim-Butzheim (facs.) [ Nettesheim-Butzheim : Dd : N-W ]
Nethensheim • 12. • K HUA 11 b 1
Neumarkt (facs.) [ Köln : : N-W ]
de nouo foro • 1155 • K HUA 19
Neuß (facs.) [ Neuß : Dd : N-W ]
Nussia • 1193 • K HUA 37
Nuxia • 1169 • K HUA 24
Nuxia • 1185 • K HUA 34
Nideggen (facs.) [ Nideggen : Aa : N-W ]
Nidekke • 1201 • K HUA 43
Niehl (facs.) [ Köln : : N-W ]
Nyle • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Nierstein (facs.) [ Nierstein : Rh : R-P ]
Nerestain • (922) • K HUA 1*
Nievenheim (facs.) [ Nievenheim : Dd : N-W ]
Niuenheim • (922) • K HUA 1*
Nörvenich (facs.) [ Nörvenich : Aa : N-W ]
Noruenich • 1208 • K HUA 52 a
Noruenig • 1094 • K HUA 11 a
Nürburg (facs.) [ Nürburg : Kb : R-P ]
Nurberch • 1193 • K HUA 37
Oberwinter (facs.) [ Oberwinter : Kb : R-P ]
in minori Wintere • 1225 • K HUA 76
Ochtendung (facs.) [ Ochtendung : Kb : R-P ]
Ohtenethinc • 1046 • K HUA 5 d
Odendorf (facs.) [ Odendorf : : N-W ]
Odendorf • 1051 • K HUA 5 f
Odenheim (facs.) [ Odenheim : Nbad : B-W ]
Odenheim • 1203 • K HUA 44 a
Onestorp (facs.) (unb. im RB Köln)
de Onestorpe • 1216 • K HUA 69 a
Ottinga (facs.) (unb. im RB Koblenz)
Ottingin • 1051 • K HUA 5 f
Palmersdorf (facs.) [ Brühl : : N-W ]
Palmeresthorp • 962 • K HUA 3 a
Peffekoven (facs.) [ Klüppelberg : : N-W ]
Peffenkhoven • 1218 • K HUA 71
Pier (facs.) [ Pier : Aa : N-W ]
Pirinam • (922) • K HUA 1*
Pillig (facs.) [ Pillig : Kb : R-P ]
Pulecho • 1051 • K HUA 5 f
Pingsdorf (facs.) [ Brühl : : N-W ]
Pinnesdorp • 1158 • K HUA 19 b
Pinnistorp • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Piperlo (facs.) (unb. ± Mönchen-Gladbach–Dülken)
Piperlo • 1135 • K HUA 15 a
Pissighofen (facs.) [ Pissighofen : Mb : R-P ]
Pischingehoua • (922) • K HUA 1*
Pischingi houa • mitte 10. • K HUA 2
Plittersdorf (facs.) [ Bad Godesberg : : N-W ]
Blitheres thorp • mitte 10. • K HUA 2
Pommern (facs.) [ Pommern : Kb : R-P ]
in loco Pumeri uocato • (922) • K HUA 1*
Prath (facs.) [ Prath : Mb : R-P ]
villa Prata nuncupata • (922) • K HUA 1*
Prata • mitte 10. • K HUA 2
Pulheim (facs.) [ Pulheim : : N-W ]
Polheim • 1094 • K HUA 11 a und K SC 1
Quirnbach bei Kusel (facs.) [ Quirnbach bei Kusel : Pf : R-P ]
Quirenbahc • 1203 • K HUA 44 a
Rasseln (facs.) [ Hardt : Mönchen-Gladbach : Dd : N-W ]
Racsleide • 1135 • K HUA 15 a
Rath (facs.) [ Brauweiler : : N-W ]
Rode • 1158 • K HUA 19 b
Reichenstein (facs.) [ Kalterherberg : Aa : N-W ]
Riquinstein • 1216 • K HUA 69
Reil (facs.) [ Reil : Tr : R-P ]
Rile • 1051 • K HUA 5 f
Rigele • (1095-99) • K HUA 11 b
Richela • (1095-99) • K HUA 11 b
Remagen (facs.) [ Remagen : Kb : R-P ]
Riemage • 1190 • K HUA 34 c
Rimage • 1185 • K HUA 34
Rendale (facs.) [ Sülz : Köln : : N-W ]
iuxta piscinam Rendal • 1158 • K HUA 19 b
Rendale • 1205 • K HUA 49 a
Retersdorf (facs.) [ Königswinter : : N-W ]
Raterestorp • (922) • K HUA 1*
Rheidt (facs.) [ Rheidt : : N-W ]
Raithe • (922) • K HUA 1*
Rheingasse (facs.) [ Köln : : N-W ]
de Ringazen • 1180 • K HUA 31
de Ringazzen • 1225 • K HUA 74
Rhens (facs.) [ Rhens : Kb : R-P ]
Reinsa • 941 • K HUA 1 a
Rensia • 962 • K HUA 3 a
in Renso • 989 • K HUA 4
Rense • 1185 • K HUA 34
Richelle (facs.) [ Richelle : Lg : Lg ]
Richele • 1108 • K HUA 11 e
Ripsdorf (facs.) [ Ripsdorf : Aa : N-W ]
Ripestorf • 1121 • K HUA 13
Rodenkirchen (facs.) [ Rondorf : : N-W ]
Rodenkyrichon • 989 • K HUA 4
Rodinkirke • 1224 • K HUA 73 a
Rodinkirken • 1224 • K HUA 73 a
Rolandswerth (facs.) [ Oberwinter : Kb : R-P ]
Rulingiswerde • 1225 • K HUA 76
Rommerskirchen (facs.) [ Rommerskirchen : Dd : N-W ]
Rumischirchen • 1193 • K HUA 37 b
Rondorf (facs.) [ Rondorf : : N-W ]
Rumenthorp • (922) • K HUA 1*
Rumenthorp • 941 • K HUA 1 a
Rumenthorp • 962 • K HUA 3 a
Runkel (facs.) [ Runkel : Wb : Hes ]
Rungelle • 1212 • K HUA 55
Ruzin (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Ruzin • 1185 • K HUA 34
Rüddesheim (facs.) [ Euskirchen : : N-W ]
Rudinsheim • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Saalfeld Saale (facs.) [ Saalfeld Saale : Gera : Thü ]
Saleuelt • 1051 • K HUA 5 f
Saarbrücken (facs.) [ Saarbrücken : Sa ]
Sarbrugen • 1180 • K HUA 31
Saffenburg (facs.) [ Mayschoß : Kb : R-P ]
Safenberg • 1094 • K HUA 11 a
Salzgasse (facs.) [ Köln : : N-W ]
de Salzgazen • 1217 • K HUA 70 a
Salzig, Bad (facs.) [ Salzig : Kb : R-P ]
in Salzachu • (922) • K HUA 1*
in Salzachu • mitte 10. • K HUA 2
Sankt Martin (facs.) [ Sankt Martin : Pf : R-P ]
uilla que dicitur apud Sanctum Martinum • 1203 • K HUA 44 a
Sayn (facs.) [ Bendorf : Kb : R-P ]
Seyna • 1180 • K HUA 31
Schifferstadt (facs.) [ Schifferstadt : Pf : R-P ]
Schifferstat • 1203 • K HUA 44 a
Schleiden-Eifel (facs.) [ Schleiden-Eifel : Aa : N-W ]
Sleida • 1215 • K HUA 64
Schlenderhan (facs.) [ Quadrath-Ichendorf : : N-W ]
Slenderhage • 1051 • K HUA 6
Schwelm (facs.) [ Schwelm : Arn : N-W ]
Suelme • 1085 • K HUA 11
Sielsdorf (facs.) [ Hürth : : N-W ]
Sigeldestorp • (922) • K HUA 1*
Sievernich (facs.) [ Sievernich : Aa : N-W ]
Siuernich • ± (1163-74) • K HUA 22
Sinsheim (facs.) [ Sinsheim : Nbad : B-W ]
Suninsheim • 1203 • K HUA 44 a
Sinthern (facs.) [ Brauweiler : : N-W ]
Sintere • 962 • K HUA 3 a
Sentere • (1095-99) • K HUA 11 b
Senthere • 1051 • K HUA 6
Sinthere • 1051 • K HUA 6
Sinthere • 1196 • K HUA 39 a
Sinzig (facs.) [ Sinzig : Kb : R-P ]
Sinzeche • 1207 • K HUA 51
Senceke • 1212 • K HUA 56
Sistig (facs.) [ Sistig : Aa : N-W ]
Sistich • 1215 • K HUA 64
Solingen (facs.) [ Solingen : Dd : N-W ]
Solengen • 1168 • K HUA 22 a
Soller (facs.) [ Soller : Aa : N-W ]
Svllere • 989 • K HUA 4
Spiel (facs.) [ Titz : Aa : N-W ]
Spile • 1175 • K HUA 26 a
Sponheim (facs.) [ Sponheim : Kb : R-P ]
Spanheim • 1193 • K HUA 37
Springiersbach (facs.) [ Bengel : Tr : R-P ]
Spreinkirsbach • 1135 • K HUA 15
Stadtkyll (facs.) [ Stadtkyll : Tr : R-P ]
Kile • 1197 • K HUA 40
Staveren (facs.) [ Staveren : Fr ]
Stauera • 1155 • Keulen, K HUA 19
Stauere • 1159 • Keulen, K HUA 20
Steinbeck (facs.) [ Elberfeld : Wuppertal : Dd : N-W ]
Steinbechi (zweif. ident.) • mitte 10. • K HUA 2
Steinfeld (facs.) [ Wahlen : Aa : N-W ]
Steinueldensis • 1121 • K HUA 13
Steinuelt • 1135 • K HUA 15
Steinuelt • ± 1150 • K HUA 18
Steinuelt • 1201 • K HUA 43
Steinwelt • 1197 • K HUA 40
Steinweg (facs.) [ Köln : : N-W ]
strata lapidea • 1180 • K HUA 31
Stesse (facs.) (= jetzt Budengasse, in Köln : : N-W)
Stezzene • 1198 • K HUA 40 a
Stommeln (facs.) [ Stommeln : : N-W ]
St[u]mbele • 962 • K HUA 3
Stumbele • 1094 • K HUA 11 a
Sulsen (facs.) (unb. ± Neuß : Dd : N-W)
Sulse • 1169 • K HUA 24
Summethof (facs.) [ Treis : Kb : R-P ]
in prato quod uocatur Summunt • 1051 • K HUA 5 f
Süchteln (facs.) [ Süchteln : Dd : N-W ]
Suftele • 1158 • K HUA 19 b
Tecklenburg (facs.) [ Tecklenburg : : N-W ]
Teckeneburc • 1193 • K HUA 37
Thorr (facs.) [ Heppendorf : : N-W ]
Turre • 1051 • K HUA 6
Tůrre • 1158 • K HUA 19 b
Turren • 1169 • K HUA 24
Tiedenhoven (facs.) [ Köln : : N-W ]
Thedenhouon • 948 • K HUA 1 b
Thiedenhouuon • 948 • K HUA 1 b
Tomberg (facs.) [ Wormersdorf : : N-W ]
Toneburg • 1051 • K HUA 6
Tǒneburk • (1118) • K HUA 12 a
Treis (facs.) (Mosel)
Tris • 1163 • K HUA 21 b
Trier (facs.) [ Trier : Tr : R-P ]
Treueris • passim (sehr häufig) bis 1135 • K HUA 15
Türnich (facs.) [ Türnich : : N-W ]
Tornich • 1208 • K HUA 52 a
Ulft (facs.) [ Gendringen : Gl ]
Vlfde • 1135 • K HUA 15 a
Unkel (facs.) [ Unkel : Kb : R-P ]
Uncvlo • 1059 falsch 12. • K HUA 8
Utrecht (facs.) [ Utrecht : Ut ]
de Traiecto Inferiori • 1185 • K HUA 34
Valkenburg (facs.) [ Valkenburg : Lb ]
Falkenburgensis • 1158 • K HUA 19 b
Vallis (facs.) [ Kröv : Tr : R-P ]
Vallis • (922) • K HUA 1*
Verdun (facs.) [ Verdun : Vd : Meu ]
Uirdunensis • 948 • K HUA 1 b
Vettweiß (facs.) [ Vettweiß : Aa : N-W ]
VVisse • 989 • K HUA 4
Vianden (facs.) [ Vianden : L ]
Vienne • 1193 • K HUA 37
de Vianno • 1197 • K HUA 40
Viersen (facs.) [ Viersen : Dd : N-W ]
Virschen • 12. • K HUA 11 b 1
Vilich (facs.) [ Beuel : : N-W ]
VUilike • (922) • K HUA 1*
Vill, die (facs.) (Gebirge zwischen Erft und Rhein)
Vele • 1051 • K HUA 6
silua que Viele dicitur • 1196 • K HUA 39 a
Visé (facs.) [ Visé : Lg : Lg ] = nl. Wezet
de Wiseto • 1108 • K HUA 11 e
Volmarstein (facs.) [ Volmarstein : Arn : N-W ]
Volmudisteine • 1169 • K HUA 24
Volmudisteine • 1180 • K HUA 31
Volmutsteine • 1203 • K HUA 45
Vorstwech (facs.) [ Bayen : Köln : : N-W ]
per uiam quę dicitur Uorstuuech • 948 • K HUA 1 b
Waldorf (facs.) [ Bornheim : : N-W ]
VUalathorp • (922) • K HUA 1*
Wanheim (facs.) [ Duisburg : Dd : N-W ]
Wagenheim • 1169 • K HUA 24
Wanlo (facs.) [ Wickrath : Dd : N-W ]
Wanlo • 1158 • K HUA 19 b
Wassenberg (facs.) [ Wassenberg : Aa : N-W ]
Wahsenberch • (1118) • K HUA 12 a
Wahsinberg • (1118) • K HUA 12 a
Wassenberc • 1193 • K HUA 37
Weneswald (facs.) (Wald zwischen Barmen : Dd : N-W und Hattingen : Arn : N-W)
in UUeinesuualde • 950 • K HUA 3
Werlau (facs.) [ Werlau : Kb : R-P ]
VUerile • (922) • K HUA 1*
UUirila • mitte 10. • K HUA 2
Wernigerode (facs.) [ Wernigerode : Mgb : Sach ]
Werningerode • 1193 • K HUA 37
Wertheim (facs.) [ Wertheim : Nbad : B-W ]
Wertheim • 1193 • K HUA 37
Westhoven (facs.) [ Porz : : N-W ]
VUesthoua • (922) • K HUA 1*
Wevelinghoven (facs.) [ Wevelinghoven : Dd : N-W ]
Wiuelenchouen • 1168 • K HUA 22 a
Wichaus (facs.) (Turm auf der Burgmauer in)
a domo bellica • 1149 • K HUA 17
Wicker (facs.) [ Wicker : Wb : Hes ]
VUikeron • (922) • K HUA 1*
ce UUiccoro (?) • mitte 10. • K HUA 2
Wickrath (facs.) [ Wickrath : Dd : N-W ]
Wikerode • (1118) • K HUA 12 a
Wikerode • 1208 • K HUA 52 a
Widdendorf (facs.) [ Heppendorf : : N-W ]
Wedendorp • 1158 • K HUA 19 b
Wiedenau (facs.) [ Heppendorf : : N-W ]
silua Widehowe • 1051 • K HUA 6
Wiesdorf (facs.) [ Leverkusen : Dd : N-W ]
Westube • 1185 • K HUA 34
Winningen (facs.) [ Winningen : Kb : R-P ]
VVinninge • 989 • K HUA 4
Wirfus (facs.) [ Wirfus : Kb : R-P ]
Werwis • 1051 • K HUA 5 f
Wissersheim (facs.) [ Wissersheim : Aa : N-W ]
VVicersheim • 989 • K HUA 4
Wizirsheim • 1208 • K HUA 52 a
Wolfsberg (facs.) [ Tönisberg : Dd : N-W ]
Woluesberge • 1158 • K HUA 19 b
Wolkenburg (facs.) [ Königswinter : : N-W ]
Wolkenburch • 1205 • K HUA 49 a
Wolkenburg • 1180 • K HUA 31
Wormsgau (facs.) (Gau um Worms)
in pago UUormacense • (922) • K HUA 1*
Worringen (facs.) [ Köln : : N-W ]
UUurnc • (922) • K HUA 1*
W+orinc • 1218 • K HUA 72
Wörrstadt (facs.) [ Wörrstadt : Rh : R-P ]
VUeristat • (922) • K HUA 1*
UUeristat • mitte 10. • K HUA 2
Zeltingen (facs.) [ Zeltingen : Tr : R-P ]
Celtanc • 1224 • K HUA 73
Zier (facs.) [ Zier : Aa : N-W ] = Niederzier und Oberzier
Cyrina • (922) • K HUA 1*
Zons (facs.) [ Zons : Dd : N-W ]
Zůnze • bald nach 1160 • K HUA 21 a
Zuskenplentere (facs.) [ Rhens : Kb : R-P ]
in colle qui dicitur Zuskenplentere • 1185 • K HUA 34
Zyfflich (facs.) [ Zyfflich : Dd : N-W ]
Seflicensis • 1180 • K HUA 31
Zülpich (facs.) [ Zülpich : : N-W ]
de Zulpigo • 1046 • K HUA 5 d
Zülpichgau (facs.) (Gau um Zülpich)
in pago Tulpiacense • (922) • K HUA 1*
in decania Zulpikovve • 1085 • K HUA 11
Zündorf (facs.) [ Porz : : N-W ]
Ciudenthor • (922) • K HUA 1*
Zudendorph • 1212 • K HUA 56

Er zijn 573 attestaties gevonden onder 398 lemma's.

0.038 s