Er zijn 175 attestaties gevonden onder 121 lemma's.

zoekcriteria
wis fonds Düsseldorf, Staatsarchiv: Kamp
zoekopdracht verfijnen | tabel
Alfter (facs.) [ Alfter : : N-W ]
Alftre • 1225 • D Kp 41
Alpen (facs.) [ Alpen : Dd : N-W ]
Alphem • 1188 • D Kp 8
Andernach (facs.) [ Andernach : Kb : R-P ]
Andernacum • 1215 • D Kp 25
Appeldorn (facs.) [ Appeldorn : Dd : N-W ]
Apoldereheim • (1137-77) • D Kp 4
Aremberg (facs.) [ Aremberg : Kb : R-P ]
Arberch • 1208 • D Kp 20
Arke, die (facs.) [ Koblenz : Kb : R-P ]
Archa • 1204 • D Kp 17
Arnsberg (facs.) [ Arnsberg : Arn : N-W ]
Arnesberg • 1225 • D Kp 41
Arnisberge • 1225 • D Kp 41
Auenheim (facs.) [ Auenheim : : N-W ]
Owenheim • 1211 • D Kp 21
Owenheim • 1217 • D Kp 27
Owenhem • 1195 • D Kp 14
Owenhem • 1222 • D Kp 33
Owehem • 1221 • D Kp 32 a
Außem (facs.) [ Außem : : N-W ] = Oberaußem und Niederaußem
Olueshem • 1218 • D Kp 30
Bedburg (facs.) [ Bedburg : : N-W ]
Betenburch • 1138 • D Kp 3
Bedebur • 1225 • D Kp 41
Bellinghofen (facs.) [ Haffen : Dd : N-W ]
Bellenchoue • 1206 • D Kp 19
Benden (facs.) [ Brühl : : N-W ]
Bemede • 1138 • D Kp 3
Berg (facs.) [ Berg : Lb ]
Berge • 1212 • D Kp 22
Binsheim (facs.) [ Rheinkamp : Dd : N-W ]
Benesheim • (1193-1205) • D Kp 12
Birten (facs.) [ Birten : Dd : N-W ]
Birten • (1137-77) • D Kp 4
Bislich (facs.) [ Bislich : Dd : N-W ]
Bisilike • 1206 • D Kp 19
Blankenberg (facs.) [ Hennef (Sieg) : : N-W ]
Blanckenberch • 1217 • D Kp 27
Blankenheim (facs.) [ Blankenheim : Aa : N-W ]
Blankinhem • 1197 • D Kp 16
Blerik (facs.) [ Maasbree : Lb ]
Blereke • 1213 • D Kp 23
Bonn (facs.) [ Bonn : : N-W ]
Bunnensis • 1138 • D Kp 3
Büderich bei Wesel (facs.) [ Büderich bei Wesel : Dd : N-W ]
Budrich • 1138 • D Kp 3
Büttgen (facs.) [ Büttgen : Dd : N-W ]
Budeke • 1217 • D Kp 26
Caldenhoven (facs.) (unb., im RB Düsseldorf?)
Caldenhouen • 1208 • D Kp 20
Colc (facs.) (unb. ± Wissel : Dd : N-W)
aqua illa quę uulgo dicitur Colc • 1188 • D Kp 7
Dieteren (facs.) [ Susteren : Lb ]
Dithirn • 1213 • D Kp 23
Dingden (facs.) [ Dingden : : N-W ]
Dingede • 1206 • D Kp 19
Disternich (facs.) [ Disternich : Aa : N-W ]
Disternich • 1217 • D Kp 26
Dollendorf (facs.) [ Dollendorf : Aa : N-W ]
Dolendorf • 1138 • D Kp 3
Dorp (facs.) [ Wegberg : Aa : N-W ]
Dorp (zweif. ident.) • 1222 • D Kp 34
Duisburg (facs.) [ Duisburg : Dd : N-W ]
Dusburg • 1224 • D Kp 40
Důsburch • 1222 • D Kp 34
Durhoven (facs.) (unb. ± Duisburg : Dd : N-W)
Durhouen • 1224 • D Kp 40
Eger (facs.) [ Appeldorn : Dd : N-W ]
Egere • (1137-77) • D Kp 4
Emmerich (facs.) [ Emmerich : Dd : N-W ] = nl. Emmerik
Embreca • 1138 • D Kp 3
Eversael (facs.) [ Budberg : Dd : N-W ]
Euersole • 1225 • D Kp 41
Folbrechtshoven (facs.) [ Bedburg : : N-W ]
Volbrethouen • 1218 • D Kp 30
Volbretishoven • 1222 • D Kp 33
Frechen (facs.) [ Frechen : : N-W ]
Vrechene • 1217 • D Kp 28
Gahlen (facs.) [ Gahlen : Dd : N-W ]
Galen • 1206 • D Kp 19
Gemen (facs.) [ Gemen : : N-W ]
Gemmen • (1137-77) • D Kp 4
Ginderich (facs.) [ Büderich bei Wesel : Dd : N-W ]
Rigendriche • (1137-77) • D Kp 4
Gendrich • (1137-77) • D Kp 4
Gendriche • (1137-77) • D Kp 4
Greinlache (facs.) [ Hoennepel : Dd : N-W ]
Greinlache • (1137-77) • D Kp 4
Gymnich (facs.) [ Gymnich : : N-W ]
Gimnich • 1211 • D Kp 21
Gimmenich • 1218 • D Kp 30
Götterswick (facs.) [ Voerde : Dd : N-W ]
Gotreswich • 1138 • D Kp 3
Goterswicg • 1139 • D Kp 5
Goterwicensis • 1189 • D Kp 10
Goterswich • (1193-1205) • D Kp 12
Goterswic • 1224 • D Kp 37
Gürzenich (facs.) [ Gürzenich : Aa : N-W ]
Gurcenich • 1218 • D Kp 30
Hanselaer (facs.) [ Hanselaer : Dd : N-W ]
Hanxlar • (1137-77) • D Kp 4
Hangeslare • 1224 • D Kp 37
Heerdt (facs.) [ Rheindahlen : Mönchen-Gladbach : Dd : N-W ]
Herdene • (1137-77) • D Kp 4
Heimbach (facs.) [ Heimbach : Aa : N-W ]
Heingesbach • 1211 • D Kp 21
Heinsberg (facs.) [ Heinsberg : Aa : N-W ]
Heinsberch • 1188 • D Kp 8
Helfenstein (facs.) [ Koblenz : Kb : R-P ]
Helpenstein • 1204 • D Kp 17
Hemmersbach (facs.) [ Horrem : : N-W ]
Heimersbach • (1137-77) • D Kp 4
Herlaar (facs.) [ Sint-Michiels-Gestel : Nb ]
Herlare • 1217 • D Kp 27
Herten (facs.) [ Herten : Lb ]
Herthen • 1213 • D Kp 23
Hoeningen (facs.) [ Hoeningen : Dd : N-W ]
Hv+oengin • 1217 • D Kp 28
Hoennepel (facs.) [ Hoennepel : Dd : N-W ]
Honepoul • 1139 • bulle, D Kp 5
Honepole • (1137-77) • D Kp 4
Honepǒl • (1204) • D Kp 18
Hůnepůle • 1206 • D Kp 19
Honepol • 1224 • D Kp 37
Holtrop (facs.) [ Niederaußem : : N-W ]
Holtdorp • 1217 • D Kp 26
Holdorp • 1217 • D Kp 27
Hommersum (facs.) [ Hommersum : Dd : N-W ]
Gumbreteseym • 1139 • bulle, D Kp 5
Gumbrechteshem • 1181 • D Kp 6
Humbrathisheim • 1221 • D Kp 32 a
Gumbrehtesheim • 1224 • D Kp 37
Horn (facs.) [ Horn : Lb ]
Horne • 1212 • D Kp 22
Husen (facs.) (unb. ± Rheinberg : Dd : N-W)
Husen • 1225 • D Kp 41
Hüchelhoven (facs.) [ Hüchelhoven : : N-W ]
Hukelenhouen • 1195 • D Kp 14
Hugelhoven • 1217 • D Kp 28
Hvgilhouen • 1217 • D Kp 29
Hückeswagen (facs.) [ Hückeswagen : Dd : N-W ]
Hukeneswagene • 1138 • D KP 3
Hůkensuagen • 1208 • D Kp 20
Hukenswage • 1225 • D Kp 41
Hukinswage • 1225 • D Kp 41
Immenhoven (facs.) [ Hüchelhoven : : N-W ]
Immenhouen • 1217 • D Kp 26
Ymminhouen • 1217 • D Kp 28
Isenburg (facs.) [ Isenburg : Kb : R-P ]
Isinburch • 1204 • D Kp 17
Kaarst (facs.) [ Kaarst : Dd : N-W ]
Karlesvorst • (1218-23) • D Kp 31
Kaiserswerth (facs.) [ Düsseldorf : Dd : N-W ]
apud Werdam • 1215 • D Kp 25
Kalbeck (facs.) [ Weeze : Dd : N-W ]
Kaltbeke • (1204) • D Kp 18
Kaldenhausen (facs.) [ Rumeln-Kaldenhausen : Dd : N-W ]
Kaldenhusen • 1189 • D Kp 10
Kamp-Lintfort (facs.) [ Kamp-Lintfort : Dd : N-W ]
Campus (in loco solitario qui Campus uulgo dicitur) • (1122) • D Kp 1
Campis • 1130 • D Kp 2
Campensis • 1138 • D Kp 3
Campi (gen.) • 1139 • D Kp 5
in Campo • 1188 • D Kp 7
Kleve (facs.) [ Kleve : Dd : N-W ]
de Cliuo • 1188 • D Kp 7
Korschenbroich (facs.) [ Korschenbroich : Dd : N-W ]
Kirsinich • (1218-23) • D Kp 31
Linne (facs.) [ Linne : Lb ]
Linna • 1212 • D Kp 22
Linnep (facs.) [ Breitscheid : Dd : N-W ]
Lennepe • 1217 • D Kp 27
Linnepe • 1217 • D Kp 26
Malzbüchel (facs.) [ Köln : : N-W ]
in Malzbuchele • 1217 • D Kp 29
Malzbuchle • 1217 • D Kp 28
Matzerath (facs.) [ Golkrath : Aa : N-W ]
Massenrode • 1212 • D Kp 22
Meerlo (facs.) [ Meerlo : Lb ]
Mirlar • 1213 • D Kp 23
Menzelen (facs.) [ Menzelen : Dd : N-W ]
Megenzel • 1138 • D Kp 3
Merum (facs.) [ Herten : Lb ]
Mereheim • 1212 • D Kp 22
Merheim • 1212 • D Kp 22
Merhem • 1213 • D Kp 23
Moselweiß (facs.) [ Koblenz : Kb : R-P ]
Wise • 1204 • D Kp 17
Möllen (facs.) [ Voerde : Dd : N-W ]
Mǒlne • (1193-1205) • D Kp 12
Mulne • 1222 • D Kp 34
de Mulno • 1224 • D Kp 40
Mörmter (facs.) [ Mörmter : Dd : N-W ] = Niedermörmter und Obermörmter
in Monumento • 1206 • D Kp 19
Neukirchen (facs.) [ Müggenhausen : : N-W ]
Nuenkirchen • 1217 • D Kp 28
Nv+oenkirchen • 1217 • D Kp 29
Niederkamp (facs.) [ Kamp-Lintfort : Dd : N-W ]
Nithercamp • 1224 • D Kp 37
Nürburg (facs.) [ Nürburg : Kb : R-P ]
Norberch • 1181 • D Kp 6
Oldenzaal (facs.) [ Oldenzaal : Ov ]
Aldensela • 1181 • D Kp 6
Ooi (facs.) [ Ubbergen : Gl ]
Oye • 1188 • D Kp 7
Orsbeck (facs.) [ Orsbeck : Aa : N-W ]
Orsbeke • 1211 • D Kp 21
Orsoy (facs.) [ Orsoy : Dd : N-W ]
Orsoie • 1225 • D Kp 41
Ratheim (facs.) [ Hückelhoven-Ratheim : Aa : N-W ]
Rothem • 1213 • D Kp 23
Rayen (facs.) [ Neukirchen-Vluyn : Dd : N-W ]
Rodhe (zweif. ident.) • 1197 • D Kp 15
Rees (facs.) [ Rees : Dd : N-W ]
Resse • 1208 • D Kp 20
Resensis • 1206 • D Kp 19
Ressa • 1206 • D Kp 19
Resam (acc.) • 1188 • D Kp 8
Regencenhuve (facs.) [ Linne : Lb ]
mansum unum qui uocatur Regencenhuue • 1212 • D Kp 22
Reken (facs.) [ Reken : : N-W ] = Großreken und Kleinreken
Richen • (1137-77) • D Kp 4
Renen (facs.) [ Haffen : Dd : N-W ]
Rene • 1208 • D Kp 20
Rheinberg (facs.) [ Rheinberg : Dd : N-W ]
Berke • (1122) • D Kp 1
Berke • (1193-1205) • D Kp 12
Ruberg (facs.) (unb. ± Rheinberg : Dd : N-W)
Ruberg • 1225 • D Kp 41
Saeffelen (facs.) [ Saeffelen : Aa : N-W ]
Saphele • (1137-77) • D Kp 4
Schirick (facs.) [ Dülken : Dd : N-W ]
Scidrika • 1181 • D Kp 6
Schydirke • 1197 • D Kp 16
Schmitthausen (facs.) [ Kellen : Dd : N-W ]
Smethhusen • 1188 • D Kp 8
Sinsteden (facs.) [ Rommerskirchen : Dd : N-W ]
Sintstedin • 1217 • D Kp 28
Sponheim (facs.) [ Sponheim : Kb : R-P ]
Spainheim • 1204 • D Kp 17
Stammheim (facs.) [ Mülheim : Köln : : N-W ]
Stamheim • 1138 • D Kp 3
Straelen (facs.) [ Straelen : Dd : N-W ]
Strale • (1204) • D Kp 18
Stralin • (1193-1205) • D Kp 12
Strünkede (facs.) [ Herne : Arn : N-W ]
Strunkete • 1188 • D Kp 7
Till (facs.) [ Till : Dd : N-W ]
Thyla • 1188 • D Kp 7
Tyela • 1188 • D Kp 8
Uedesheim (facs.) [ Neuß : Dd : N-W ]
Vdensheim • 1217 • D Kp 26
Ulft (facs.) [ Gendringen : Gl ]
Ulfeta • 1138 • D Kp 3
Vill, die (facs.) (Gebirge zwischen Erft und Rhein)
silua quę Vele dicitur • 1218 • D Kp 30
silua quę Vele dicitur • 1222 • D Kp 33
Virneburg (facs.) [ Virneburg : Kb : R-P ]
Virnenburch • 1204 • D Kp 17
Vreden (facs.) [ Vreden : : N-W ]
Frethen • (1137-77) • D Kp 4
Vundern (facs.) (unb. ± Xanten–Kleve)
Vůnderen • 1206 • D Kp 19
Wald (facs.) [ Solingen : Dd : N-W ]
Walde • 1217 • D Kp 26 und 28
Walhusen (facs.) (unb., im Kreis Bergheim?)
Walhusen • 1217 • D Kp 26
Walhv+osen • 1217 • D Kp 28
Wassenberg (facs.) [ Wassenberg : Aa : N-W ]
Wassemberg • 1213 • D Kp 23
Weninchem (facs.) (unb., im Kreis Bergheim?)
Weninchem • 1222 • D Kp 33
Wesel (facs.) [ Wesel : Dd : N-W ]
Wiesele • 1208 • D Kp 20
Wickrath (facs.) [ Wickrath : Dd : N-W ]
Wicrode • 1181 • D Kp 6
Wied (facs.) [ Wied : Kb : R-P ] = Altwied
Wiede • 1204 • D Kp 17
Willich (facs.) [ Wardt : Dd : N-W ]
Wilicho • 1160 • D Kp 5 a
Wilike • 1224 • D Kp 37
Wileke • 1221 • D Kp 32 a
Wissel (facs.) [ Wissel : Dd : N-W ]
secus Wiskelam • 1188 • D Kp 7
Wisclam (acc.) • 1188 • D Kp 8
Wisclensis • 1189 • D Kp 10
Zutfen (facs.) [ Zutfen : Gl ]
Sutphanię (gen.) • (1204) • D Kp 18
Zyfflich (facs.) [ Zyfflich : Dd : N-W ]
Sephlich • 1181 • D Kp 6
Zülpich (facs.) [ Zülpich : : N-W ]
de Tulpeio • 1138 • D Kp 3
Übach (facs.) [ Übach : Aa : N-W ]
Hubach • 1206 • D Kp 19

Er zijn 175 attestaties gevonden onder 121 lemma's.

0.036 s