Er zijn 38 attestaties gevonden onder 22 lemma's.

zoekcriteria
wis arrondissement Hannover
zoekopdracht verfijnen | tabel
Beckhausen (facs.) [ Hameln : Hn : Ns ]
Bikihusun • (1015-25) kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 50
Berg (facs.) (unb. ± Heinsen : Hn : Ns)
Berga • 1036 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 130
Dadenbroke (facs.) (unb., ± Hameln–Detmold)
Dadenbroke • 1036 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 130
Drebber (facs.) [ Jakobidrebber : Hn : Ns ]
Triburi • 1020 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 91
Driburi • 1031 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 123
Driburi • mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 125
Gelanthorp (facs.) (wüst bei Hameln : Hn : Ns)
Gelanthorp • 1024 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 58
Gelondorph • 1031 kop. ± 1170 • vita Meinwerci, Ka 123
Gelanthorph • mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 125
Goldbeck (facs.) [ Goldbeck : Hn : Ns ]
Golthbiki • 1016 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 67
Goltbeke • 1031 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 123
Goltbeke • mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 125
Golthbekę • mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 68
Haspa (facs.) (unb., RB Detmold oder Hannover)
Haspa • (1015-25) kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 39
Heinsen (facs.) [ Heinsen : Hn : Ns ]
Heingahusun • (1015-25) kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 52
Heginhuson • 1036 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 130
Hemmendorf (facs.) [ Hemmendorf : Hn : Ns ]
Hemmondorp • 997 • D Es 7
Ibelstede (facs.) (unb. ± Jeinsen : Hn : Ns)
Ibilstedi • 1. H. 11. • D W IX a 1 b, 12 r°
Ibelstede • mitte 12. • D W RH9, 47 v°
Jeinsen (facs.) [ Jeinsen : Hn : Ns ]
Genhuson • 1. H. 11. • D W IX a 1 b, 12 r°
Genhuson • 2. H. 11. • D W IX a 1 c, 10 r°
Gienhvson • mitte 12. • D W RH9, 47 v°
Marstem (facs.) (unb. ± Jeinsen : Hn : Ns)
Marstem • 1. H. 11. • D W IX a 1 b, 12 r°
Marstem • mitte 12. • D W RH9, 47 v°
Meerbeck (facs.) [ Meerbeck : Hn : Ns ]
Merebeke • 1031 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 123
Merebeche • mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 125
Möllenbeck (facs.) [ Möllenbeck : Hn : Ns ]
Mv+olenbeke • 1173 • D S 53
Pyrmont, Bad (facs.) [ Pyrmont : Hn : Ns ]
Pirremunt • 1187 • D KK 5 a
Rothbehtusson (facs.) (unb. ± Heinsen : Hn : Ns)
Rothbehtusson • 1036 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 130
Schliekum (facs.) [ Schliekum : Hn : Ns ]
Sclikon • 1. H. 11. • D W IX a 1 b, 10 r°
Sclikon • mitte 12. • D W RH9, 47 v°
Thiadikasheim (facs.) (unb. ± Jeinsen : Hn : Ns)
Tiadikashem • 1. H. 11. • D W IX a 1 b, 10 r°
Thiadikasheim • mitte 12. • D W RH9, 47 v°
Tilithi (facs.) (Gau um Hameln)
in pago Thilithi • 1024 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 58
Werdbeki (facs.) [ Schulenburg (Leine) : Hn : Ns ]
UUerđbeki • 1. H. 11. • D W IX a 1 b, 12 r°
Werdbeki • mitte 12. • D W RH9, 47 v°
Wieden (facs.) [ Wieden : Hn : Ns ] = Großenwieden und Kleinenwieden
Withun • 1031 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 123
Wölpe (facs.) [ Erichshagen : Hn : Ns ]
Wilepa • 1200 • K D 56

Er zijn 38 attestaties gevonden onder 22 lemma's.

0.073 s