lemma | facsimile p. 624 | 14

Litanobriga (facs.) [ Creil : Se : Oi ]
Litanobriga • ± 300 copie 8e • itin. Ant., 380
Litanobrica • ± 300 copie 10e • itin. Ant., 380