lemma | facsimile p. 621 | 4

Linge  (facs.) (rivier in de Betuwe)
iuxta Linguini (lees iuxta Lingiam) • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v°
iuxta Lingiam [voorstel van MG voor iuxta Linguini] • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v°
Ligniam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r°