lemma | facsimile p. 545 | 1

Jülichgau  (facs.) (Gau um Jülich)
in comitatu Iuliacense • 847 kop. ± 920 • Tr 1709, 36 v°
in comitatu Iuliacensi • 867 kop. ± 920 • Tr 1709, 24 v°, 25 r°
in comitatu Iulicense • 867 kop. ± 920 • Tr 1709, 24 v°, 25 r°
in pago Iulicense • 870 kop. ± 920 • Tr 1709, 32 r°
in pago Iulicense • (922) • K HUA 1*
in pago Iulicensi • 870 kop. ± 920 • Tr 1709, 32 v°
in pago Iulihgeuue • 898 • D Es 2
in pago Iuliacense • (922) • K HUA 1*
in pago Iuliacense • 945 • K SU 4
in pago Iulichgouui • 1029 • D B 5