lemma | facsimile p. 528 | 11

Hüttingen an der Kyll  (facs.) [ Hüttingen an der Kyll : Tr : R-P ]
Uttingon • 844 kop. ± 1103 • Tr 1709, 105 v°
Huttingon • 1103 kop. ± 1103 • Tr 1709, 81 v°
Huttingen • 1222, Quelle 893 • Kb 18/2087, 14 r°