lemma | facsimile p. 461 | 3

Hechelscheit (facs.) (unb. ± Mersch : L)
Hekchelscheit • 896 kop. ± 1225 • Kb 701/A VII 1/216, 15 r°
Hechelscheit • 896 kop. ± 1225 • Kb 701/A VII 1/216, 15 r°