lemma | facsimile p. 76 | 16

Athies  (facs.) [ Athies : : Som ]
Atheias • (1150-57) • P P 238/4
Athies • 1177 • Am 20 H 6
Athies • 1178 • Mzc II 243/6
Athies • 1221 • Pa J 238/9
Athyas • 1221 • Pa J 238/9