lemma | facsimile p. 76 | 2

Assonval  (facs.) [ Renty : Om : PdC ]
Assonual • 1175 cop. 17e • P L 5441 I p. 352
Assonual • 1217 • Mzc II 184/2
Azunual • ± 1180 • L 1 H 1757, 64 v°