lemma | facsimile p. 437 | 10

Haisge (facs.) [ Orcq : To : Hai ]
a le Haisge • ± 1175 • T B 12 r°