lemma | facsimile p. 435 | 20

Haia Rainardi (facs.) (inc., ± Hesdin : Mt : PdC?)
a haia Rainardi (a siluula uel ut uulgo dicitur a haia Rainardi) • 2e quart 12e • L 1 H 1757, 34 r°