lemma | facsimile p. 332 | 3

Esch an der Salm  (facs.) [ Esch an der Salm : Tr : R-P ]
Asch • (1154) • D KK 4
Asch • (1152-55) • Kb 210/41
Asch • 1202 • Tr F 6
Esche • 1157 • Kb 1 A 66
Assia (zweif. ident.) • 1158 • Tr K 24
Hasch • 1158 • Tr H 16
Esch • 1162 • Kb 215/52
Esch • 1200 • Kb 1 D 28
Esch • 1202 • Kb 1 A 83
Esch • 1206 • Tr D 9
Esch • 1206 • Tr F 12
Esch • 1210 • Kb 99/6
As • 1212 • Tr K 10
As • 1212 • Kb 157/1