lemma | facsimile p. 289 | 14

Duisburg  (facs.) [ Duisburg : Dd : N-W ]
Diuspurch • 904 • D Kw 3
Diuspargo (actum Diuspargo quod uulgaliter dicimus Diusburg) • 966 • D Es 5
Diusburg (actum Diuspargo quod uulgaliter dicimus Diusburg) • 966 • D Es 5
Diusburg • 10. • D W IX a 1 a, 5 r°
Diusburg • 10.-11. kop. mitte 12. • D W RH9, 14 r°
Diusburg • 1059 kop. mitte 12. • D W RH9, 38 r°
Thiusburog (th aus d) • 1001 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 12
Diusburog [th von Thiusburog aus d] • 1001 kop. mitte 12. • vita Meinwerci, Ka 12
DIVSBVRG • (1024-39) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 134
Duisburg • 1104 • Mainz, Tr J 1
Dusburg • 1122 • Ug 38
Dusburg • 1144 • D Fb 2
Dusburg • 1189 • D Hs 3
Dusburg • ± (1175-91) • K Schr L 4
Dusburg • ende12. • D W II a 1, 19 r°
Dusburg • ± 1222 • K SU 18
Dusburg • 1224 • D Kp 40
Tiusburc • 1125 • Kaiserdiplom, Tr A 7
Dusburg • mitte 12. • D W RH9, 14 r°
Divsburg • mitte 12. • D W RH9, 16 r°
Dusburc • 1155 • Du 2
Dusburc • 1166 • Du 3
Dusburc • (1172-78) • K Schr M 8
Dusburk • (1154-56) • D Hs 1
Dusburch • ± (1149-59) • K Schr M 3
Dusburch • (1172-78) • K Schr M 7
Dusburch • ± (1178-83) • K Schr M 9
Dusburch • 1190 • K D 50
Dusburch • ± (1170-90) • K Schr K 1
Dusburch • (1189-90) • K Schr M 12
Dusburch • 1213 • Tr T 56
Duesburch • ± (1159-69) • K Schr M 5
Dusburch • ± (1159-69) • K Schr M 4
Tusburg • (1172-78) • K Schr M 3
Důsburch • ± (1178-83) • K Schr M 9
Důsburch • 1222 • D Kp 34
Duspargensis • ende 12. • D W RH9, 60 r°
Thusburch • ende 12. • D W II a 1, 22 r°
in Dispargio • 1209 • D Hs 4
Dusborch • 1212 • K HUA 56
Dusburhc • 1222, Quelle 893 • Kb 18/2087, 36 r°, 42 r°
Dusburhg • 1222, Quelle 893 • Kb 18/2087, 36 r°, 42 r°
Dvisburch • ± (1200-35) • K Schr L 2