lemma | facsimile p. 269 | 14

Diesegem  (facs.) [ Mortsel : An : An ]
Tisingabeim • 866 kop. 18e • M 34, p. 14
Thisingheim • 868 kop. 18e • M 34, p. 37