lemma | facsimile p. 258 | 4

Darnau  (facs.) (pagus au nord de Namur)
in pago Darnau • 866 cop. ± 1170 • Lorsch, éd. Glöckner n° 34
in pago Darnoensi • 868 cop. 18e • M 34, p. 35
in comitatu Darnuensi • 946 cop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 16 v°
in comitatu Darnuensi • 987 cop. 13e • I Lc n° 16
in pago Darnegouwe • 958 cop. 15e • X E 1417, 14 v°
in pago Darnuensi • 1018 cop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 32 v°
in Darniau • (1050-80) • N Wc 1
in Darniensi pago • (1050-80) • N Wc 1