lemma | facsimile p. 191 | 26

Brogne  (facs.) (ancien nom de Saint-Gérard : Na : Na)
Bronium • 932, 2 copies 18e • N B 12
Bronium • (935-37) cop. 10e • virtutes s. Eugenii, Xr 1820-27, 101 v°
Bronium • 1161 • N B 10
Braoniense coenobium • (945-55) cop. milieu 11e • Ann. Blandinienses, G LT 29 v°
de Bronio • 1006 copie 13e • I Lc n° 18
de Bronio • 1006 copie 1333 • I Lc n° 18
de Bronio • 1070 copie 13e • I Lc n° 24
de Bronio • 1070 copie 1333 • I Lc n° 24
de Bronio • comm. 12e • Ns 44, 1 r°
Bronii (gén.) • 1036 cop. 2e moitié 11e • mir. s. Gysleni, Mb 27/221, 145 r°
Brong • 1161 • N B 10
Bronienis • 1161 • N B 10
Bronienis • 1203 • L G C
Bronnii (gén.) • 1209 • photo Louant, Dict.