lemma | facsimile p. 160 | 16

Bollendorf  (facs.) [ Bollendorf : Tr : R-P ]
uilla Bollane • (715-16) kop. 1191 • Go I 71, 38 v°
Bollane uilla • (715-16) kop. ± 1222 • Go I 71, 44 r°
Bollunuilla (Bollunuilla siue Bollunthorp) • 718 kop. ± 1222 • Go I 71, 44 v°
Bollunthorp (Bollunuilla siue Bollunthorp) • 718 kop. ± 1222 • Go I 71, 44 v°
Bullundorph • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Wampach, UALT, n° 43
Bullendorf • 895 • Tr D 5
Bollendorf • 895 kop. ± 1222 (kopie des vorigen) • Go I 71, 51 r°
Buoldonis uilla • 902 • Kb 201/2
Bullendorf • 1095 kop. anf. 12. • P L 8922, 94 v°
Bollendorf • 1095 kop. ± 1222 • Go I 71, 101 r°
Bollanthorp • 1156 • Hg E
Bollendorp • 1161 • Tr Q 4
Bollendorp • 1202 kop. ± 1222 • Go I 71, 122 v°
Bollendorp • 1215 • Tr M 11
Bollendorf • 1166 • Kb 231, 15/19
Bollendorf • 1214 • Q E