lemma | facsimile p. 1076 | 17

Wilder  (facs.) [ Wilder : Du : Nrd ] = fra. Wylder
Wilra • 1069 cop. ± 1215 • E T 97 v°
Willre • (± 1190) cop. ± 1215 • E T 39 r°