lemma | facsimile p. 1059 | 15

Welten  (facs.) [ Heerlen : Lb ]
Welltene • 1154 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 22 r°