lemma | facsimile p. 1046 | 3

Wari (facs.) (inc., ± Huy : Hu : Lg?)
Wari • 2e moitié 12e • Xr 10147-58, 75 v°