lemma | facsimile p. 1028 | 1

Vreuschemen  (facs.) [ Balen : Ve : Lg ]
Vrisheim • 1172 • I SM 28
Vriseym • 1176 • H T 94