lemma | facsimile p. 1018 | 10

Vitry-en-Artois  (facs.) [ Vitry-en-Artois : Ar : PdC ]
Uicturiaco • ± 575 copie fin 7e • Greg. Tur., éd. MGH mer. I², p. 188
Uicturiacus • ± 575 copie ± 700 • Greg. Tur., éd. MGH mer. I², p. 188
apud Uicturiacum • ± 576, copies fin 7e- • Greg. Tur., éd. MGH mer. I², p. 194
in uilla Uicturiacense • ± 584 cop. fin 7e • Greg. Tur., éd. MGH mer. I², p. 314
in loco nuncupante Uicturiaco • 1er quart 8e, copies 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 165 v°, e. a.
in Vitriaco • 899 cop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 140
Vitris • 1041 cop. ± 1300 • L 12 H 1 n° 300
Uitri • (1119-27) • A V 687/35
Uitri • 1184 • L 36 H 359/5063
de Uitriaco • 1130 cop. ± 1220 • P L 9920, 12 r°
de Uitriaco • 1161 • L 36 H 64/680
Vitri • 1135 • L 10 H 231/3675
Vitri • 1192 • L 38 H 1/3
Vitri • 1199 • L 1 H 44/498
Uithri • (± 1140) • L 1 G 194/1014
Viteri • 1143 • L 1 G 10/9
Viteri • 1201 • Ab Ml
Vitreium • 1194 • Pa J 530/1
Vitriaci (gén.) • 1204 • L 36 H 359/5064
de Uictriaco • 1204 • L 36 H 359/5064
Uiteri • 1208 • L 1 G 195/1029
de Viteriaco • 1211 • A Le
de Viteriaco • 1213 • A Ar