lemma | facsimile p. 958 | 3

Texandria  (facs.) (oude naam van de Kempen)
apud Toxiandriam locum • ± 390 kop. 6. kop. 9. • Ammianus Marc., XVII 8
in pago Texandrię • 709 kop. 1191 • Go I 71, 34 r°
in pago Texandrię • 712 kop. 1191 • Go I 71, 35 v°, 36 r°
in pago Texandrię • 718 kop. 1191 • Go I 71, 40 r°
in pago Texandrensi • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v°
Texandria • ± 718 kop. 8e • vita s. Landiberti, P L 12598, 53 v°
Texandria • ± (743-50) kop. 1e helft 9e • vita s. Hugberti, V 510, 41 r°
Texandria • 779 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 52 r°
Texandria • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105
Texandria • ± 825, 3 kopieën 9e-10e • vita s. Hucberti, P L 5609, 21 r°
Texandria • ± 825, 3 kopieën 9e-10e • vita s. Hucberti, Hb 71 H 66, 79 v°
Texandria • ± 825, 3 kopieën 9e-10e • vita s. Hucberti, Xr 14650-59, 108 r°
Texandria • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 260
Texandria • 915 kop. ± 1222 • Go I 71, 51 v°
Texandria • 980 • ed. DB, p. 236
Texandria • (1100-1110) • Q E
Texandria • 1129 • X E 9384/1
Texandria • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 59 v°
Texandria • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r°
in pago Texandrio • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 82 r°
in pago Texandrio • 844 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 14 v°
in pago Texandrio • 855-56 kop. ± 1222 • Go I 71, 67 v°
in pago Texandrisse • 780-81 kop. ± 1222 • Go I 71, 75 r°
in pago Texandrie • 784-85 kop. ± 1222 • Go I 71, 76 r°
in pago Tessandria • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°
in pago Dehsendron • 969 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 75
in pago Tessandrię • 974 • G SB
in pago Thesandrie • 976 • ed. DB, p. 233
Texandrię (gen.) • ± 1050 • mir. s. Trud., Ib 231, 190 r°
Taxandria • begin 12e kop. 13e • cant. s. Huberti, Xr II 1515, 164 v°
Taxandria • ± (743-50) verjongende kopie 1e helft 12e • vita s. Hugberti, Ns 45, 91 v°
Tessandria • 1134 • Berne