lemma | facsimile p. 113 | 11

Becquerel  (facs.) (moulin à Saint-Quentin : Sq : Ai)
molendina de Becherel • 1176 • P Ln 2591/83