Zoektips

De zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. In alle tekstvelden kan u volgende jokertekens gebruiken:

*
staat voor nul, één of meer willekeurige teken(s)
?
staat voor welgeteld één willekeurig teken
[a-z], [aeiou]
staan voor één teken uit de opgesomde reeks, zoals [aeuio] voor klinker.
[!aeiou]
staat voor één willekeurig teken niet uit het opgegeven bereik

U kan verschillende patronen combineren met volgende operatoren:

a OF b
logische OF : schrijf OF tussen de zoektermen (met spaties)
a b
logische EN : geef verschillende zoektermen op gescheiden door spatie(s)
a -b
a maar niet b : schrijf een minteken vóór de zoekterm(en) die u wilt uitsluiten

Deze syntax volgt zoveel mogelijk Google: u kan geen haakjes gebruiken, OF heeft voorrang op EN.

U kan ook onderzoeken of bepaalde velden al dan niet zijn ingevuld. Een asterisk zonder meer geeft aan dat een tekstveld niet leeg mag zijn, een streepje ("-") dat het leeg moet zijn.

Hier zijn enkele voorbeelden:

*gem
Plaatsnamen op -gem.
waar*
Waarbeke, Waarde, Waardenburg, Waarloos, Waarmaarde, Waarschoot, …
b?ch?m
Bachem, Bachum, Bochum, …
[ao][ul][dt]* -outre*
Variaties op Oud- zoals Aldenbiezen, Altenberg, Audenfort, Oldenburg, Oudenaarde, Oudhof, … maar niet Outre

Op het scherm geavanceerd zoeken kan u verschillende filters combineren, bv. geef alle attestaties uit Noord-Franse archiefbestanden met betrekking tot Nederland.

Het icoontje facsimile op het resultaatscherm is een link naar het facsimile.

De website wordt nog verder uitgebouwd. Op dit ogenblik zijn er enkele beperkingen:

Deze en andere mogelijkheden worden voorbereid. Suggesties zijn steeds welkom.