Archieven en bibliotheken

Tussen haakjes staat voor elk archief of fonds het aantal attestaties, zoals gegenereerd door de databank.