Er zijn 39 attestaties gevonden onder 22 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Kadzand
zoekopdracht verfijnen | lijst
attestatie datum bron   lemma geografie
Bertenhuc (1177-87) G SB (facs.) Bertenhuc [ Kadzand : Zl ]
Dondelins vliet 1190 G SB (facs.) Dondelins vliet (waterloop te Kadzand : Zl)
Dumbins flit (1177-87) G SB (facs.) Dumbins flit [ Kadzand : Zl ]
Grotenflit (1177-87) G SB (facs.) Grotevliet [ Kadzand : Zl ]
Grot vliet 1190 G SB (facs.) Grotevliet [ Kadzand : Zl ]
Husmiet 1190 G SB (facs.) Husmiet [ Kadzand : Zl ]
Cadesand (1111-15) G SB (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Cadesanda 1167 G SB (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Cadesanda (1177-87) G SB (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Caiant 1190 G SB (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Cadsant 1190 G SB (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Cadsand (1190-1224) kop. ± 1225 G C 6 (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Cadhsan 1219 S D 552 (facs.) Kadzand [ Kadzand : Zl ]
Kercpolre (1177-87) G SB (facs.) Kerkpolder [ Kadzand : Zl ]
Kerpolre 1190 G SB (facs.) Kerkpolder [ Kadzand : Zl ]
Culant 1190 G SB (facs.) Koeland [ Kadzand : Zl ]
Comet (1177-87) G SB (facs.) Koemeed [ Kadzand : Zl ]
in Sudpolre bosten merke 1190 G SB (facs.) Merk [ Kadzand : Zl ]
Ostende 1190 G SB (facs.) Oostende [ Kadzand : Zl ]
binorden Ouden werue 1190 G SB (facs.) Oudewerf [ Kadzand : Zl ]
Strinc (1177-87) G SB (facs.) Strinc [ Kadzand : Zl ]
Sumpel (1177-87) G SB (facs.) Sumpel [ Kadzand : Zl ]
Tarwedic 1190 G SB (facs.) Tarwedijk [ Kadzand : Zl ]
Vtdic id est incrementum 1190 G SB (facs.) Uitdijk [ Kadzand : Zl ]
Val (1177-87) G SB (facs.) Val (waterloop te Kadzand : Zl)
Wertvliet 1190 G SB (facs.) Weertvliet (waterloop te Kadzand : Zl)
Wel 1190 G SB (facs.) Wel (waterloop te Kadzand : Zl)
Ulpe 1050 kop. ± 1100 Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 169 (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Wlpis 1089 ed. DB, p. 297 (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Wlpa 1096 ed. DB, p. 252 (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Wlpa (1111-15) G SB (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Wlpa 1167 G SB (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
VUlps 1110 kop. 13e kop. 17e S. Quentin en l'Ile, P L 12895, 8 r° (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
VUulps 1163 kop. 13e kop. 17e S. Quentin en l'Ile, P L 12895, 5 v° (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
VUlpis 1187 L B 4315/146646 (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Wlpia (1190-1224) kop. ± 1225 G C 6 (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Wlpia 1213 S D 524 (facs.) Wulpen (verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
de Wlpingis: homines de Wlpia (1190-1224) kop. ± 1225 G C 6 (facs.) Wulpingas (= bewoners van Wulpen, verdronken eiland bij Kadzand : Zl)
Sudpolre 1190 G SB (facs.) Zuidpolder [ Kadzand : Zl ]

Er zijn 39 attestaties gevonden onder 22 lemma's.

0.128 s