Er zijn 36 attestaties gevonden onder 5 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Herstal
zoekopdracht verfijnen | lijst
attestatie datum bron   lemma geografie
Herens 1176 cop. 15e Ie G IV 7, 54 r° (facs.) Hareng [ Herstal : Lg : Lg ]
Cheristalius ± 718 cop. 8e vita s. Landiberti, P L 12598, 60 v° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Charistalius ± 718 cop. 8e vita s. Landiberti, P L 12598, 60 v° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
actum Harastallio 723 cop. 10e dont cop. fin 11e éd. DB, p. 305 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristalio (abl.) 772 cop. 14e Kb 1 C 1, 49 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristalio (abl.) 779 Pa K 7/2 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristalio (abl.) 779 cop. ± 1191 Mwb LQ 324, 53 v° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristalio (abl.) 802 cop. 14e Kb 1 C 1, 49 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristalio (abl.) 966 cop. ± 1191 Mwb LQ 324, 2 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Aristallio (abl.) 823 cop. ± 920 Tr 1709, 18 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Aristallio (abl.) 878, 2 copies 11e Ann. Vedastini, Xr 15835, 13 et Xr 6439-51, 119 v° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Aristallio (abl.) 878 autre copie 11e Ann. Vedastini, éd. de Simson, p. 43 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Aristalio (abl.) 878 copie 11e Ann. Vedastini, Do 795, 121 v° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristallio (abl.) 888 cop. ± 1191 Mwb LQ 324, 4 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristallio (abl.) 1209 I V 30 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristallium 916 cop. ± 1100 Tr 1709, 69 v°, 70 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Heristallium 916 cop. ± 1100 Tr 1709, 69 v°, 70 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Eristail 919 Kb 1 A 11 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
in Heristallo 920 copie ± 1190 P L 10968 n° 5 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
in Heristallo 920 copie 1765 L 11 H 43, 101 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Harisstalio 930 cop. ± 1191 Mwb LQ 324, 8 v° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Harstalium 1182 cop. 13e I Lc n° 59 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Haristalliensis 1185 D MA 17 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Harstail 1197 I V 15 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
de Harstallio 12e Bu 1559 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
de Harstallio 1223 I M 22 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Herstellium 12e cop. 12e vita Evermari, Xr 18644-52, 50 r° (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
de Haristallo 1218 D MA 30 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Harstailh 1220 I Vn (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Harstalh 1220 I Vn (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
de Arstallo 1221 bulle, P L 9305/4 (facs.) Herstal [ Herstal : Lg : Lg ]
Hoyolum 1078 cop. 15e Ie Ba 2 r° (facs.) Hoyou [ Herstal : Lg : Lg ]
Hoiuel 1186 cop. 13e I Lc n° 64 (facs.) Hoyou [ Herstal : Lg : Lg ]
siluam que dicitur Pontiz 1197 I V 15 (facs.) Pontisse, la [ Herstal : Lg : Lg ]
Tillaz 11e cop. ± 1191 Mwb LQ 324, 74 v° (facs.) Tiliz [ Herstal : Lg : Lg ]
Tiliz 1185 D MA 17 (facs.) Tiliz [ Herstal : Lg : Lg ]

Er zijn 36 attestaties gevonden onder 5 lemma's.

0.116 s