Er zijn 32 attestaties gevonden onder 7 lemma's.

zoekcriteria
wis gemeente Achicourt
zoekopdracht verfijnen | lijst
attestatie datum bron   lemma geografie
Baaillon 1219 L 1 G 125/386 (facs.) Baillon [ Achicourt : Ar : PdC ]
Baellon 1225 L B 1010/407 (facs.) Baillon [ Achicourt : Ar : PdC ]
Baylon ± 1170 cop. 16e A Vc 80 v° (facs.) Baillon [ Achicourt : Ar : PdC ]
Brones 1119 cop. comm. 13e P L 9930 n° 65, 67 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Bronis 1115 cop. comm. 13e P L 9930 n° 66 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Bronis 1135 cop. comm. 13e P L 9930 n° 63 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Bronis 1139 cop. comm. 13e P L 9930 n° 64 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Bronnes ± 1170 copie 16e A Vc 81 r° (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Bronnez ± 1170 copie 16e A Vc 80 r° (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Bronnis 1145 cop. comm. 13e P L 9930 n° 70 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
Hadas 869 cop. ± 1191 Ab Vc 3 v° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hadas 875 cop. ± 1191 Ab Vc 5 r° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hadas 890 cop. ± 1191 Ab Vc 6 v° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hadas 1164 cop. ± 1191 Ab Vc 13 v° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hadis ± 1170 cop. 16e A Vc 79 v°, 80 v° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Haisam ruam (acc.) 1104 cop. 12e A Mt (facs.) Hagerue [ Achicourt : Ar : PdC ]
Haiscerue 1142 A E (facs.) Hagerue [ Achicourt : Ar : PdC ]
Haisgerue 1155 A E (facs.) Hagerue [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hamunpreit 1139 cop. comm. 13e P L 9930 n° 64 (facs.) Hamonpré [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hamunpret 1145 cop. comm. 13e P L 9930 n° 70 (facs.) Hamonpré [ Achicourt : Ar : PdC ]
Harcicurt 1036 cop. ± 1170 cop. 16e A Vc 39 v° (facs.) Achicourt [ Achicourt : Ar : PdC ]
Harcicurt ± 1170 cop. 16e A Vc 81 r° (facs.) Achicourt [ Achicourt : Ar : PdC ]
Harcicurt 1226 A E (facs.) Achicourt [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hees 1190 A V 1687/1 (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hees 1194 P Fr 8541, 3 r° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Hees 1210 Pa S 5208/23 (3) (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Heis 1167 L 10 H 129/2086 (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Heis 1167 A V 1379 (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Heiz ± 1170 cop. 16e A Vc 79 v°, 80 v° (facs.) Hées [ Achicourt : Ar : PdC ]
Omundi pratum ± 1170 cop. 16e A Vc 79 v° (facs.) Omundi pratum [ Achicourt : Ar : PdC ]
in uiuario de Brones 1186 copie comm. 13e P L 9930 n° 48 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)
in uiuario de Bronez 1186 copie comm. 13e P L 9930 n° 42 (facs.) Bronnes (étang à Achicourt : Ar : PdC)

Er zijn 32 attestaties gevonden onder 7 lemma's.

0.11 s