lemma | facsimile p. 942 | 10

Streiffeld  (facs.) [ Merkstein : Aa : N-W ]
Streuelo • 1117 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R
Streiphelo • 1147 • I S